30/6/2019
Yazı Detayı
25 Haziran 2021 - Cuma 15:38
 
Şehrimizin Banisi Seyyid Harun Veli Hazretleri:
Affan HALICI
 
 

Seyyid Harun Veli Hazretleri Dünyaya gözlerini Horasan’da açar.

Soyu baba tarafından Musa el-Kazım’a, anne tarafından Veysel Karani‘ye dayanır ve Peygamber Efendimizin(Sav) soyundan gelmesinden dolayı Seyyid lakabını taşır.

 Hazret Horasan’da emirlik yaparken kendisine gelen manevi emir neticesinde görevini bırakarak kırk dervişi ve kardeşi ile beraber şehri kuracağı yere yola koyulur. Bu yolculuk sırasında ilk önce Bağdat’a uğrar ve burada Şeyh Emir Alaeddin’in misafiri olur.

 Yolculuğun ikinci durağı olan Konya’da kardeşi Seyyid Bedreddin hastalanır ve Hatunsaray’da vefat eder. Türkmen nüfusunun fazla olduğu yerlerde tekkeler kurar.

 Yolculuğunun sonunda hicri 705 (miladi 1305) yılının ilkbaharında Küpe dağının civarına ulaşır ve burada antik bir şehrin kalıntıları ile Seydişehir’i kurar.

 Şehri oluştururken ilk olarak medrese, mescit, hamam, kale inşa eder ve şehir bunların etrafında genişler. Şehrin kuruluşunda Seyyid Harun Hazretlerinin kerametler gösterdiği ve ilahi işaretler ile kendisine şehrin planının verildiği aktarılır.

Şehri Seyyid Harun Hazretlerinin kurmasının kanıtı olarak Anadolu Selçuklu döneminde bu bölgede bir şehir olmaması ve şehrin Seyyid Harun Külliyesi’nin etrafından genişlemiş olması gösterilir.

O zamanlarda Beyşehir bölgesinde Eşrefoğlu beyliği hüküm sürmektedir ve beyleri Eşrefoğlu Mübarizüddin Mehmed Bey’dir.

Seydişehir toprakları da kendisine bağlı olan Mübarizüddin Mehmed Bey şehri şahitler huzurunda Seyyid Harun Veli Hazretlerine vakfeder ve Seydişehir’deki hayır işlerine vakıflar bağlar.

Seyyid Harun Hazretleri ölümüne yakın zamanlarda halifelerini Akdeniz ve Ege bölgelerine göndererek bu bölgelerin İslamlaşmasına katkı sağlamıştır.

Seyyid Harun Hazretleri çok sayıda derviş yetiştirdikten sonra yaşının ilerlemesiyle hücresinde inzivaya çekilip ibadet, tefekkür ve zikir ile zamanını geçirir.

Seyyid Harun Hazretleri hicri 23 Rebîülevvel 720 (miladi 3 Mayıs 1320) tarihinde vefat etmiştir.

Camii bitişiğine defnedilir ve kabrine aynı yıl bir türbe yapılır.

 Seyyid Harun Hazretleri vasiyetinde fakirin hakkının gözetilmesi, Kuran ve Sünnetten ayrılmadan hakka hizmet edilmesini ister.

Şehrimizin kurucusu olan Seyyid Harun Veli Hazretlerinin tahtını bırakıp, emirliğini bırakıp buralara getiren ruhun idrakinde olmayı, onun istekleri ve yaşayışı doğrultusunda yaşamayı ve onun gibi alimlerin etrafımızdan eksik olmamasını Allah bizlere nasip eylesin.

 

 
Etiketler: Şehrimizin, Banisi, Seyyid, Harun, Veli, Hazretleri:,
Yorumlar
Haber Yazılımı