30/6/2019
15 MART 2021
Yazı Detayı
07 Mayıs 2021 - Cuma 09:52
 
ELVEDA EY EVVELİ RAHMET, ORTASI MAĞFİRET, SONU İSE ATEŞTEN AZAD AYI RAMAZAN
Yusuf ÇAKICI?
 
 

Ey dostlarım malumunuz olduğu üzere görünmez bir bela olarak tüm müslüman dünyasını acılara boğangörünmez covid-19 belası acaba Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde kıyıya vuran Suriyeli mülteci 3 yaşındaki Aylan bebek ve ölmeden önce sizi Allah (c.c.)’a şikâyet edeceğim, Allah (c.c.)’a her şeyi anlatacağım diyen Suriyelio masum çocukve bunun gibi binlerce masuma zulmedenler ve seyirci kalanların ahından dolayı maalesef iki ramazanı garip garip karşılayıp ve garip garip uğurlamaktayız. Mahzunuz, hüzünlüyüz, ancak yanık kalplerimizle, kirli gönül ve ellerimizi semaya açıp Allah’ım başta nefsimiz, neslimiz, ülkemiz İslam âlemini bu hastalıktan halas eyle, insanlara da şuur ver Allah’ım diye dua ve temennimizle, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ateşten azad olan, ramazan ayının bu yılda son gün ve anlarını yaşadığımız bu rahmet günleri için Peygamberimiz (s.a.v.) Buhari Savm bölümünde “Ramazan ayı girince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve merede-i şeyâtîn zincire vurulur.” Yani gönüllerin iman, Kur’an ve Sünnet nuruyla boyanması, cilalanması ve herkesin derecesine göre cesedinden sıyrılıp, ruhi bir hayata adım atması sebebiyle Ramazanı şerif ayı müslümanlar için adeta bir ahiret pazarıdır, ahiret. Bu pazarda iki türlü çalışma vardır. Biri dünyevi¸ diğeri ise uhrevi hayatımız için.

Yüce dinimiz İslam ikisibirbirinin tamamlayıcısı olarak kabul emiş olup, dünyayı ahiretten, ahireti de dünyadan ayırmanın imkânsız olduğunu beyan etmiştir. Ruhumuz bedenimizle nasıl kaynaşmış ise¸ ahiret hayatımız da dünya hayatımız daöyle kaynaşmıştır. Hatta ahiret âlemi bu dünyanın iç cephesi olup ihmal edilirse öteki hayat yarım kalır. Zira dünya ekme yeri, ahiret ise hasat yeridir hasat. Zaten Peygamberimiz (s.a.v.) “Ed-dünya mezraatül ahire”“Dünya ahiretin tarlasıdır.” Dolayısıyla dünyada ekmeden ahirette biçmek mümkün değildir.

         Tabiatın filizlenmesi için Nisan yağmuru neyse, Ramazan ayındaki Oruç, Namaz, Kur’an Tilaveti, zekât ibadeti, teravihler, fitreler, hayır ve hasenatlar da biz müslümanlar için aynıdır. Bundan istifade eden mü’min ve müslümanlar elde ettikleri bu büyük ‘KÂR’dan dolayı, şeytan ve şeytan sevicileri, Kur’an, Ezan, Cami düşmanları, itikâfın manasına aykırı fitne tohumu saçan, müslüman görünümlü süslünamlar açısından tam bir felakettir, felaket. Çünkü bu ayda hayır ve şerde kişi bire on sevap ve günah kazandığı gibi hatta bire onbinlerce kazanç elde etmektedir.

         İşte bu kazanç ayında öyle bir gece vardır ki o gecede, oku, oku o gecede, o geceyi bin ay kadar mükâfatlaözetleyen ve raporlayan kitabı oku.

         Oku da tespih taneleri avucunda ufalansın, taaaaki tan yeri ağarıncaya kadar.

         O gece, yerde senin, gökte senin, secde ve duada senin sarıl dua silahına.

         Çünkü Rahman’dan gelen bir müjde vardır o gecede. O gece esenlik gecesi. Baharı taşıyan meltemleri estiriyor o gece, Hak taalayı anan zikirlerdir o gece.

         Seccadelerden cennet rayihası yükselip tevbe ve istiğfarla inşirah buluyor hasta beden ve gönüller.

         Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mirasına daha sıkı sarılmaya başla o gecede.

         Ey insan! Oku, sana gelen o Kur’an’ı oku. Oku ve idrak eto geceyi. Düşün, düşün ve yine düşün. Düşün ki o gecede inen Kur’an eğer bir dağa inerse, o dağın nur dağı olduğunu düşün.

         Eğer o Kur’an, bir şehre inerse, o şehrin Mekke olduğunu. O şehir mükerreme olduğunu düşün.

         Eğer o Kur’an, bir aya inerse, işte o ayın oniki aya sultan olduğunu düşün.

         Eğer o Kur’an, bir geceye inerse, o gecenin vallahi bir ömre bedel, ‘KADİR’gecesi olduğunu düşün.

         Eğer o Kur’an, bir insana inerse, vallahi o insan en emin beldenin en emini olan efendimiz Hz. Muhammed Mustafa  (s.a.v.) olur.

         Eğer bir insan o Kur’an ve o Kur’an’ın içindekileriyle amel edip o Kur’an’ın adamı olursa, o Kur’an’ın kadını olursa, o Kur’an’ın delikanlısı - genci olursa, o Kur’an’ın ahlakıyla ahlaklanırsa, o Kur’an’ın gösterdiği yolda bir hayat sürerse, artık o adamın NASIL bir adam, o kadının nasıl bir kadın, o delikanlının nasıl bir delikanlı, o kızın nasıl bir kız olduğunu gelin hep beraber bu kadir gecesinde bir daha, bir daha düşünelim.

         Gelin hep beraber kurtuluşumuz için o gecede secdelere kapanıp temiz kalp ile tevbe kapısına varıp Kur’an’ın indiği o gecede Hz. Aişe (r.a.) annemizin buyurduğu üzere; Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl bir dua edeyim diye sorunca, Hz. Peygamber  (s.a.v.)  “Allahümme inneke afüvvün kerimün tuhibbül afve fa'fü anni.” “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua ve niyazda bulunalım.

         O gece ettiğin dua senin, ailenin, sevdiklerinin affı ve mührü olduğunu düşün, düşünki;  Hz. Ali (r.a.) buyuruyor, Âmin lafzı Allah’ın mührüdür. Âmin diyen onunla duasını mühürler. Nasıl ki mühür, mühürlenen şeyi muhafaza ediyor ve ona başkasının müdahalesini önlüyorsa, âmin sözü de o kulun duasını muhafaza ediyor ve ona Allah’tan başkasının müdahalesini önlüyoru düşün. O zaman Âminâmin binlerce âmin.

         Rabbimiz (c.c.) her şeyi yaratan ve her şeyi bilendir. O gece kadirgecesi ve sana düşen o gecenin kadir ve kıymetini, ihyasını, ifasını bilmektir.

         O gecenin kadrini bilmek dileğiyle; bu yazıyı okuyan kardeşim, sizin, ailenizin, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin, Kadir Gecesini tebrik ve tebşir ederken bizleri orucun, namazın, teravihlerin, fıtır sadakasından, hayır ve hasenatlardan uzak olanlardan ayırarak, Rabbimizle diploma törenine, affettiği kullarının safına eriştireceği, buluşturacağı Ramazan bayramına eriştirmesini, tuttuğumuz oruçları, maalesef korona virüsü nedeniyle camilerimizi garip bırakıp evde dahi olsa kıldığımız teravihleri, okuduğumuz hatim ve takip ettiğimiz mukabeleleri, yaptığımız bağış ve ibadetlerimizi kabul buyurmasını, o gecede yapılan dua ve yakarışların, İslam âleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın uyanışına,  başta ülkemiz olmak üzere, tüm dünyanın barış ve huzuruna, üzerimizde bulunan ve bütün dünyayı tabiri caizse dize getiren görünmez virüs belasının yanı sıra, şehit kanıyla yoğrulmuş bu aziz vatana ihanet etmek için satılmış vatan hainlerinin temsilcileri olan, Hz. Ömer (r.a.)’yi şehit eden Ebu Lululer, Hz. Ali (r.a.)’yı şehit eden ibnumülcemler, Hz. Hüseyni şehit eden Enes bin Sinanların yolunda giden mürtet ve müslüman görünümlü pısırık, korkak, ürkek süslümanların şerrinden bizleri muhafaza ederek, kurtulmamıza vesile olmasını, bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, şekil veren, rızık veren, takvaca kimilerini kimilerinden üstün kılan Yüce Rabbimiz Bakara 201’de “Ama içlerinde öyleleri de var ki Ey Rabbimiz bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin azabından koru.” diye dua eden kullarından olmayı niyaz ederken“Can bula cananını Bayram o bayram ola, Kul bula sultanını bayram o bayram ola.”temennisiyle;

         İlahi ya rab; Sen rahmansın, sen rahimsin, sen kerimsin üzerimizden lütfunu, ikramını, inayetini esirgeme Allah’ım.

         İlahi ya rab; bu aziz vatanımızı iç ve dış şer güçlerin kurmuş ve kuracakları tuzakları başlarına yık Allah’ım. Bu ülkemi koruyan, kollayan Mehmetçiklerimizi, Polisimizi, vatanına hizmet eden devlet büyüklerimizi her türlü semavi arızı, iç ve dış şer güçlerden, sen koru, sen muhafaza eyle Allah’ım.

İlahi Ya rab; Canlarını dinu devlet, mülkü millet, istiklal ve istikbalimiz için fedayı can eden ve şehadet mertebesine ulaşan muazzez şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine dâhil eyle Allah’ım. Cennetinle cemalinle müşerref eyle Allah’ım. Müşerref eyle Allah’ım.

         İlahi Ya rab; Anne babaları evlatsız, evlatları yetim, eşleri dul bırakma Allah’ım.

İlahi ya rab; Kırık kalpleri onarabilmeyi, yaralı gönülleri imar edebilmeyi, haset, kin ve nefretten kurtulabilmeyi, sevgi, merhamet ve kardeşlik köprüleri kurabilmeyi bizlere nasip eyle, bizleri günahta ve düşmanlıkta değil; iyilikte ve takvada yardımlaşanlardan eyle Allah’ım.

İlahi ya Rab; Yusuf (a.s.)’mı kuyudan, İbrahim (a.s.)'i ateşten, Yunus (a.s.)’ı balığın karnında bırakmadığın gibi bizleri de başta ibadetsizlik ömürden, günahlarımızdan, nemelazımcılıklığımızdan, tüm dünyayı istila eden görünmez virüs belasından, sıkıntı ve kederden muhafaza eyle Allah’ım. Yarın mahşerde bizleri civari Mustafa kıl Allah’ım.

         İlahi ya rab; evlatlarımızı Hz. Ömer (r.a.) yüreğine, Hz. Yusuf (a.s.)hayâsına, Hz. Aişe (r.a.)’ha iffetine sahip gençlerden eyle Allah’ım.

         İlahi ya rab; Ey, Emin beldenin en emini, tevhid bayrağının sancaktarı, gelişiyle insanlığa baharı yaşatan efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) ve onun ehli beyti hürmetine, bizleri Kur’an’a bakıp amel edenlerden eyle Allah’ım. Amel edenlerden eyle Allah’ım. Âmin âmin Allahumme âminderken Kadir gecemizi ve Ramazan bayramımızı tebrik eder tüm dünyaya bayram olmasını yüce Rabbim (c.c.)’den niyaz ederim kıymetli kardeşlerim.

 
Etiketler: , , ELVEDA, EY, EVVELİ, RAHMET,, ORTASI, MAĞFİRET,, SONU, İSE, ATEŞTEN, AZAD, AYI, RAMAZAN,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
21 Mayıs 2021
İSMİ ANILINCA CİĞERLERİMİZDEN DUMANLARIN ÇIKTIĞI AKSA VE KUDÜS.
12 Nisan 2021
KUR’ANIN DOĞUM AYI RAMAZAN
16 Aralık 2020
GAYEMİZ TOPRAKTAN GELİP ÇAMURLAŞMADAN GİTMEK OLSUN
29 Ekim 2020
EFENDİM (S.A.V.)’E ARZUHALİM
01 Ekim 2020
ADANMIŞ DİN GÖREVLİLERİN GÜNLERİ MUHAMMED (S.A.V.)’İ OLSUN.
23 Temmuz 2020
İBRAHİMİ FEDÂ, İSMAİLİ VEFÂ ŞİÂRI
09 Temmuz 2020
İNSAN ?LIK? ÖLDÜ GALİBA 3. BÖLÜM!
09 Temmuz 2020
HEM KİTAPSIZ! HEM DE ŞUURSUZ FERT OLMAYALIM!
09 Temmuz 2020
HEM KİTAPSIZ! HEM DE ŞUURSUZ FERT OLMAYALIM! 2.BÖLÜM.
09 Temmuz 2020
YA TUBA AĞACI YA ZAKKUM ÇALISI.
09 Temmuz 2020
YA TUBA AĞACI YA ZAKKUM ÇALISI 2. BÖLÜM
09 Temmuz 2020
BENİM ANNEM 365 GÜNÜ HATIRLANAN BİR VARLIKTI RAHMETLE YÂD EDİYORUM!
09 Temmuz 2020
BİR BABA OLARAK YÜREĞİM YAŞLIDIR! YA SİZİN!
09 Temmuz 2020
BAYRAM O BAYRAM OLA!
09 Temmuz 2020
İBRAHİMİ YÜRÜYÜŞE NEDEN MÜSAADE EDİLMEDİ ACABA???
09 Temmuz 2020
DUYUFUR RAHMAN (ALLAH'IN MİSAFİRLERİ)
09 Temmuz 2020
NE HAYALLERLE NELERİ GÖRDÜM!
09 Temmuz 2020
NE HAYALLERLE NELERI GÖRDÜM!2.BÖLÜM
09 Temmuz 2020
BENCE DİN HAYATIN HAYATIDIR
09 Temmuz 2020
KİŞİ SEVDİĞİ İLE BERABERDİR
09 Temmuz 2020
‘MABET’, ‘OKUL’ ve ‘ÇARŞI’ SİZCE NE MANA TAŞIR!
09 Temmuz 2020
BİR YANLIZLIK ADINA
09 Temmuz 2020
“SELÂ, EZAN VE MİLLET”
09 Temmuz 2020
GELİN AĞLANACAK HALİMİZE AĞLAYALIM.
09 Temmuz 2020
İLK ÖĞRETMENİM HZ.MUHAMMED MUSTAFA (S.A.V.)
09 Temmuz 2020
SAPANLA, KINALI KUZULARIN KORUDUĞU KUDÜS!
09 Temmuz 2020
YEMEZLER EY SAHTE VATAN SEVİCİLERİ
09 Temmuz 2020
KİM KİMDEN SORULACAK
09 Temmuz 2020
ORUÇ BİZİ TUTSUN
09 Temmuz 2020
KİM KİMDEN SORULACAK
09 Temmuz 2020
İSLAM AÇIK BÜFEDİR AL ALDIĞIN KADARINI
09 Temmuz 2020
BU GÜN BENİM DOĞUM GÜNÜMMÜŞ. (1963-2019)
09 Temmuz 2020
HOŞ GELDİN DİYALİZ AYI RAMAZAN
09 Temmuz 2020
?İNSAN? LIK ÖLDÜ GALİBA 2. BÖLÜM!
09 Temmuz 2020
?İNSAN? LIK ÖLDÜ GALİBA!
09 Temmuz 2020
VE ÖLÜRKEN! ASLA!
09 Temmuz 2020
BENDE BİR BABAYIM AMMA!
09 Temmuz 2020
HZ.MEVLANA?NIN BUYURDUĞU GİBİ!..
09 Temmuz 2020
HAYATIMIZ RABBİMİZE MİRAÇ OLSUN!
09 Temmuz 2020
HZ.MEVLANA?NIN BUYURDUĞU GİBİ!..
09 Temmuz 2020
EFENDİM (S.A.V.)?E ARZUHALİM!
09 Temmuz 2020
SANKİ ÖLDÜK!.. KURTULAN MI VAR!
09 Temmuz 2020
SANKİ ÖLDÜK!.. KURTULAN MI VAR!
09 Temmuz 2020
KULUMUN KULUYLA 2015?E MERHABA ETMEYELİM!2.BÖLÜM
09 Temmuz 2020
KULUMUN KULUYLA 2015?E MERHABA ETMEYELİM 1.BÖLÜM
09 Temmuz 2020
GÖKTEKİ YILDIZLARDAN HZ. AMMAR (R.A.) 2.BÖLÜM
09 Temmuz 2020
GÖKTEKİ YILDIZLARDAN HZ. AMMAR (R.A.) 1.BÖLÜM
09 Temmuz 2020
MUHARREM VE AŞURE
09 Temmuz 2020
İBRAHİMİ HATIRA UDHİYYE (KURBAN)
09 Temmuz 2020
ÇİZMEDEN DAHA KİRLİ VE KARA İNSANLAR! 3.BÖLÜM)
09 Temmuz 2020
OYUMU HAKDAN YANA KULLANDIM
09 Temmuz 2020
BAYRAM O BAYRAM OLA!
09 Temmuz 2020
MEDENİYET VE DİYALİZ AYI RAMAZAN
09 Temmuz 2020
ÇİZMEDEN DAHA KARA İNSANLAR!(2.BÖLÜM)
09 Temmuz 2020
ÇİZMEDEN DAHA KİRLİ VE KARA İNSANLAR!
09 Temmuz 2020
EFENDİM (S.A.V.)?E ARZUHALİM! -2-
09 Temmuz 2020
EFENDİM (S.A.V.)?E ARZUHALİM!
09 Temmuz 2020
Yarın yüz yüze bakacak yüzümüz olsun!..2. BÖLÜM
09 Temmuz 2020
YARIN YÜZ YÜZE BAKACAK YÜZÜMÜZ OLSUN!.. 1.
09 Temmuz 2020
Yusuf ÇAKICI?
09 Temmuz 2020
GELDİN AMMA; GİDİYORSUN.
09 Temmuz 2020
BATAN GEMİYİ SON TERK EDEN KADİRŞİNASLAR
09 Temmuz 2020
EY İNSANLIK
09 Temmuz 2020
HÜSEYİN DÜŞTÜ ATINDAN SAHRAYI KERBELAYA
09 Temmuz 2020
ALİMLER NEBİLERİN VARİSLERİDİR
09 Temmuz 2020
AİLE İÇİMİZDEKİ VATANSA; O ZAMAN KORUMALAYIZ
09 Temmuz 2020
AİLE İÇİMİZDEKİ VATANSA; O ZAMAN KORUMALIYIZ 2. BÖLÜM
09 Temmuz 2020
BAHAR HAREKETİ DÜNYAYA BAHAR OLSUN
09 Temmuz 2020
GELİN BU RAMAZANDA ŞU ‘ÜǒLERİ UYGULAYALIM
Haber Yazılımı