Burak1 Aralık2020
30/6/2019
15 MART 2021
Haber Detayı
29 Mayıs 2020 - Cuma 08:31
 
Seydişehir\'de 30-31 Mayıs günleri Sokağa çıkma yasağı ile illiği uygulanacak kurallar
Konya Valiliğinden 30-31 Mayıs Sokağa çıkma yasağı ile illiği uygulanacak kurallar
Diğer Kategoriler Haberi
Seydişehir\'de 30-31  Mayıs günleri Sokağa çıkma  yasağı ile illiği uygulanacak  kurallar

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun
önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı
ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi
koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri
yönetebilmek adına alınabilecek ek tedbirlerin 28.05.2020 Perşembe günü Sayın
Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde
değerlendirildiği, Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler
ışığında, Büyükşehir statüsündeki İlimiz ile birlikte Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir,
Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak
illerinde 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma
kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği,
Bugüne kadar alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en
üst noktaya taşınabilmesi amacıyla İlimizle birlikte anılan illerde yukarıda belirlenen çerçevede
İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri
uyarınca İl Valileri/hıfzıssıhha kurulları tarafından gerekli kararların alınması gerektiği ilgi yazı
ile bildirilmiştir.
Bu kapsamda;
1- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca alınan İl Hıfzıssıhha Kurulunun 51 sayılı kararı
ile; 29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere İlimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa
çıkmaları kısıtlanmıştır.
2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a) Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 29.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav,
kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
Kısıtlamanın olduğu 30.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve
kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş
ve üzeri ile 18 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması
ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en
yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler
arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler evlere/adrese servis şeklinde de satış
yapabileceklerdir.
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(2YBLI0-tOO/y7-dwFoxU-vcj+Ph-kQfpbq5d) kodunu yazınız.
Tevfikiye Caddesi 42209 Meram
Telefon No: (332)310 20 26 Faks No: (332)310 20 92
e-Posta: [email protected] İnternet Adresi: http://www.konya.gov.tr/
Bilgi için: Kadir AYDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:
b) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın
ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca
tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu
mamul ve tatlı satışı yapılabilir.
30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı
saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.
c) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri,
sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri.
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin
faaliyetleri yürüten iş yerleri,
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı
bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal
Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
f) İlimizdeki yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve İlimiz sınırları içinden
geçen şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji
İl Müdürlüğünce kura yöntemiyle belirlenecek ve Valiliğimiz web sayfasında
(http:www.konya.gov.tr) yayınlanacak akaryakıt istasyonları ve lastik tamircileri (Nöbetçi
akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),
g) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve
işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
ğ) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan
şirketler,
h) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ı) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmalar,
i) İlimiz genelinde makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi ile gibi temel gıda
maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen
malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin
yapıldığı tesisler,
j) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan
firmalar,
k) Oteller ve konaklama yerleri,
l) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,
m) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı
veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve
konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve
şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat
alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),
n) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,
o) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde
yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler
(mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
ö) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,
p) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai
ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,
r) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günü sebze/meyve toptancı halleri,
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(2YBLI0-tOO/y7-dwFoxU-vcj+Ph-kQfpbq5d) kodunu yazınız.
Tevfikiye Caddesi 42209 Meram
Telefon No: (332)310 20 26 Faks No: (332)310 20 92
e-Posta: [email protected] İnternet Adresi: http://www.konya.gov.tr/
Bilgi için: Kadir AYDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:
3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) Bu Genelgenin (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri
dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev
alanlar,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye
görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve
altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve
yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile
bunların veli/vasi veya refakatçileri,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek
dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması
gereken bölümlerinde görevli olanlar,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta,
balık vb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve
nakliyesinde çalışanlar,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,
j) 01.05.2020 tarih ve 9369 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını
karşılamak üzere dışarı çıkanlar,
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış
yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 30.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00
saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere servis hizmetinde
görevli olanlar,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel
ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri
hekimi vb.),
ö) Veteriner hekimler,
p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanları,
r) ) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,
s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu
31.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli,
kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir
şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.)
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların
imalat ve lojistiğinde çalışanlar,
*Bu belge elektronik imzalıdır. imzalı suretinin aslını görmek için https://www.e-icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama
adresine girerek(2YBLI0-tOO/y7-dwFoxU-vcj+Ph-kQfpbq5d) kodunu yazınız.
Tevfikiye Caddesi 42209 Meram
Telefon No: (332)310 20 26 Faks No: (332)310 20 92
e-Posta: [email protected] İnternet Adresi: http://www.konya.gov.tr/
Bilgi için: Kadir AYDOĞAN
Bilgisayar İşletmeni
Telefon No:
u) 31 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı
olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik
rahatsızlığı olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçileri,
ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları
ile beraber çalışanlar,
y) ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS)
girecek olan öğrencilerin T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması adına tüm İl/ilçe nüfus
müdürlükleri 30 Mayıs 2020 tarihinde açık bulundurulacak olup, sokağa çıkma kısıtlamasının
olduğu 30 Mayıs 2020 tarihinde İl/ilçe nüfus müdürlüklerine T.C. Kimlik Kartı başvurusu ile
sınırlı olmak üzere sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla anılan sınava
girecek öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde ana, baba, veli veya vasisinden bir kişi,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.
Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olacaktır.
Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu
görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirler alınacaktır.
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakamlarımızın başkanlığında belediye
temsilcileri, ilçe esnaf odası başkanları, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla
oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe
ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu
oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev
yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal
Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 30-31 Mayıs 2020 tarihlerinde gazete dağıtımı, gazete
şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal
Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır (Bu kapsamda gazete dağıtımının evlere servis
şeklinde yapılması esastır.).
Yukarıda belirtilen kararlara ilişkin tedbirlerin ivedilikle alınması, herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan
vatandaşlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para
cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.
Kaynak: Editör: Muhammed Kubilay
Etiketler: arsiv
Yorumlar
Haber Yazılımı