03/08/2020
30/6/2019
30/06/2020
Yazı Detayı
16 Eylül 2020 - Çarşamba 08:54
 
‘Mayın tarlasında hür dolaşma olur mu?
Selahaddin Eş Çakırgil
 
 

Bir ‘mayınlanmış’ araziye girmeden önce, tarihe bakışımı tekrarlamam gerekiyor:

*Sultan Alp Arslan’a, Selçuklu Devleti’ni daha bir güçlendirdiğinden dolayı değil, insanlığın hayrına en üstün yaşayış tarzı olduğuna inandığım dünya görüşüm ve değerlerime hizmet ettiğinden dolayı derin muhabbet beslerim.

*Salâhaddin Eyyûbî’ye, hele de Haçlı Seferleri karşısında yaman bir savaşçı olduğu için değil, benim inandığım derler dünyasına hizmet ettiği için muhabbet beslerim.

*Kezâ, Osman Gaazi’ye ‘Osmanlı saltanat sisteminin çekirdeğini oluşturduğundan dolayı değil, benim inandığım aslî dünya görüşüme üstün hizmetler sunan bir sosyal bünyenin temellerini attığından dolayı hayranlık beslerim.

***

Eğer öyle olmayıp da, sırf güçlü oldukları için hayran olmam gerekseydi, dünyadaki nice Stalin, Hitler, Churchill, Truman gibilere, Fir’avun ve Nemrud’lara, nice Sultan, Şah ve diktatörlere de muhabbet beslemem gerekirdi.

***

Bu ölçüleri belirttikten sonra, 100 yıl önce, Birinci Dünya Savaşı’nda ağır bir yenilgi alan Osmanlı’nın üzerine aç kurtlar gibi üşüşen emperial güçler ve kuklalarına karşı, bir ölüm-kalım mücadelesi veren milletimizin hayatta kalması için, bu yolda can veren, kan veren, samimiyetle hizmet sunan herkese, hangi inanç veya etnik unsurdan olursa olsun elbette ancak teşekkür edebilirim.

***

Bu izahlardan sonra..

O halde, o savaş sonrası tabloyu da aynı mantık ve yaklaşım tarzıyla değerlendirmek gerekir. (Ekleyelim, yeni bir devlet kurulmadı, sadece yeni bir rejim kuruldu.) Amma, sadece lafzen Cumhûriyet adı taşıyan bir dayatmacı, bir fikrî saltanat tesis olunmuştu. Ve, gerçek bir Cumhûriyet rejimine kavuşmayı engelleyen zencirler de son yıllarda kırılmaya çalışılıyor. Burada da herkesin bakışının, kendi ideal, aslî değer ve hedeflerine göre şekilleneceği açıktır.

Devletine, ülkesine ve halkına; milletimizin hayatî hedefleri için verdiği bütün imkânları kullanarak zafer veya başarı kazandırmış olanlar her kim olurlarsa olsunlar; milletin kendilerine verdiği kan ve can desteği ve maddî- manevî imkânlarla o neticeye ulaşmışlardır.

Nasıl ki, bir itfaiye ekibinin vazifesi yangını söndürmek olup, bu hizmetin yapılmasında zekâ, cesaret, fedakârlık ve ölümü göze almak taa baştan bir gereklilik ise, savaş da öyledir. Ama, yangın söndürüldükten sonra.. İtfaiyeciler gelip, ‘Biz olmasaydık, her şeyiniz yanacak ve siz de olmayacaktınız. Öyleyse, bundan sonraki yaşayış tarzınızı biz belirleriz’ diyecek olsalar, bu tahakkümcü davranışa, hak ve hürriyetini düşünen her insanın, ‘Yaptığınız hizmetler için teşekkürler. Ama, kimsenin bizim yaşayış tarzımız üzerinde bir ipotek oluşturmaya kalkışmasını kabullenemeyiz.’ demesi tabiîdir. Bu şahsiyetli tepki, ‘İhtimal ki, bazı kelleler koparılacaktır..’ tehditleriyle sürekli bastırılamaz.

Bizde olup bitenler resmî ideoloji çerçevesi dışında değerlendirilmek istendiğinde de benzer bir baskıcı yöntem hep var olagelmiştir. Mevcud sistemin, son 100 yılımızın bütün askerî darbelerinin zoruyla ayakta tutulabildiğini anlamak için sosyal gözlemci olmaya ihtiyaç yoktur.

Ki, yeni rejimin kurucusunun, 1930’larda, -çocukluk arkadaşı Fethi (Okyar) Bey’e-, ‘Bugünkü manzaramız bir diktatürlük manzarasıdır..’ şeklindeki sözü resmî kayıtlara da geçmiştir.

Ülkemizde, zıd kutuplar arasında 100 yıla yakın süredir gizli-açık var olan bir ’sosyo-psikolojik savaş’ veya hesaplaşma hâlâ da sürmektedir.

***

İmdiii.. Muhalefetin ve kemalist-laik ideolojinin en büyük partisinin İstanbul İl Başkanı, bir konuşması sırasında ‘Atatürk’ demediği için partisi içinde de protesto ediliyor, bugünlerde.. O İl Başkanı’nın ideolojik geçmişinin bir dışa vuruşudur bu söylem tarzı..

Ama, ona, zorla unvan ve sevgi-saygı dayatma zavallılığı, ayrı bir sefilliktir.

İnsanların gönüllerine zorla, resmî dayatmalarla hükmetmeye çalışanlar sadece kendilerinin ne kadar acınası bir komiklik ve sığlık içinde olduklarını sergilemiş olurlar. Ki, bu hal, ancak tereddî etmiş, ruhları uşaklaştırılmış toplumlara özel bir durumdur.

Mustafa Kemal’in kendisine, 1934 yılında, ‘Atatürk /türklerin atası’ ismini almasına tepki verenlerin olması tabiî idi. Çeşitli dünya görüşlerince o zaman da gizlice tartışılan bir konuydu, o..

Hele de, bir kimsenin, 1934 öncesi tarihten bahsederken, o dönemde olmayan bir unvan veya isimle anılması, tarih mantığına da aykırıdır. Geçenlerde, yayınlanan bir tartışma proğramında, H. Cevizoğlu isimli bir sosyoloji doktoru, bugüne reçete ararken, devamlı M. Kemal’in sözlerini okumakla yetinmiyor; muhatabına, ‘Ben âyet ve hadis de okuyabilirim.. Siz de Atatürk’ten sözler aktarsanız ya..’ diye komik bir mantık sergiliyordu. Bu gibi bir kanunî zorlamaların, gücünü süngüucu dayatmalarla kabullendirilmiş anayasalardan aldığını ayrıca söylemeye gerek yok.

YAZININ  TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

 
Etiketler: ‘Mayın, tarlasında, hür, dolaşma, olur, mu?,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
28 Eylül 2020
'Türkiye-Azerbaycan Konfederasyonu' kurulmadıkça...
27 Eylül 2020
İnsan'ı, ‘sûret'ine göre değil, ‘sîret'ine göre ölçmek
23 Eylül 2020
‘Emperial-şeytanî güçler', nasıl da mâsum çalışıyorlar?
21 Eylül 2020
Tartışmacılarımız nasıl da aydınlatıyorlar!
13 Eylül 2020
*Dün, 12 Eylûl 1980 Askerî Darbesinin 40. Yılı idi.
09 Eylül 2020
‘Dünya Nasıl Yapıyorsa Öyle Yapılmalı, Bu Kadar Kolay!' imiş!
07 Eylül 2020
‘Uluslararası hukuk', bir ‘güç ve zorbalık dayatması'ndan başka nedir ki?
04 Eylül 2020
Bütün gelişmeler, o ezelî, ‘zıd değerler arası savaş'ın yansımaları..
02 Eylül 2020
Bir kıvılcımın, bütün dünyayı ateşe verebildiği bir çağda..
31 Ağustos 2020
‘Tefrit' ve ‘İfrat'tan kurtulup, ‘itidal'e ulaşamayacak mıyız?
28 Ağustos 2020
Sadece Yunanistan'la değil; Bütün emperial dünya ve kuklalarıyla..
26 Ağustos 2020
Karadeniz'in sihirli güzellikleri ve yıkıp geçen âfetleri içinde..
24 Ağustos 2020
Jeolojik sondajlar, ‘jeo-politik'tir de..
21 Ağustos 2020
Bu kadar basit bir kurnazlığa yine düşecek miyiz, sahi?
20 Ağustos 2020
Rakib veya hasmın övgü ve yergisi de aynı hedefe yöneliktir
17 Ağustos 2020
‘Mâzi kitâbelerde okur ihtişâmını, /Ağlar kitâbelerde kalan i'tibârına..'
15 Ağustos 2020
Doğu Akdeniz Gerilimi ve.. Kemâleddin Erbakan
10 Ağustos 2020
Trump, Biden'ı ‘dinsizlik'le suçlarken, bizden kime benziyor?
07 Ağustos 2020
‘Atom bombasını kullanan bir devlet, barbar bir devlettir!'
05 Ağustos 2020
Trump batıyor mu, çıkıyor mu?
02 Ağustos 2020
‘Gönül birliği' mesafe de dinlemez, ferman da..
24 Temmuz 2020
‘Sen bizde değilken de, biz ezelden beri sendeydik yine..'
20 Temmuz 2020
Hesaplaşma mı? ‘Vurgun korkusu taşıyan, inci avına çıkmasın!
13 Temmuz 2020
‘Tevhîd inancının mâbedi', ilk tesis gayesine döndürüldü; hepsi bu!
10 Temmuz 2020
‘N'olacak bu Amerika'nın ve Trump'ın hali?
09 Temmuz 2020
Siyaset, hizmet değil de; riyaset ve enaniyet davasına dönüşünce..
09 Temmuz 2020
Merhaba ve Eğitim Sistemimize Bakış
09 Temmuz 2020
Eğitimdeki Tarihsel Yol Haritamız
09 Temmuz 2020
Aforizmalar ve Finlandiya örneği
09 Temmuz 2020
GELECEK İÇİN FETEMM ya da STEM
09 Temmuz 2020
Yine Yeni Yeniden
09 Temmuz 2020
Yine Yeni Yeniden
09 Temmuz 2020
PISA ve Türkiye’de ki eğitim nasıl düzelir
09 Temmuz 2020
Öğretmenler Günü ve Öğretmenlerin Durumu; “Bir 24 Kasım Masalı”
09 Temmuz 2020
Eğitim Gündemi
09 Temmuz 2020
SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE ÖĞRENCİLERİMİZ
Haber Yazılımı