30/6/2019
30/06/2020
Yazı Detayı
05 Ekim 2020 - Pazartesi 10:26
 
AKRABALIK VE SILA-İ RAHİM
BEHÇET TOPÇU
 
 

Akrabalık çok değerlidir.

Sağlam bir aile, sargın bir akrabalık bağı ile bağlanmış toplumlar kolay kolay çözülmez.

Dinimiz akrabalık ilişkilerine büyük önem verir. İslam, insanı önce aile ve akrabalarıyla, sonra komşu ve bütün Müslümanlarla kardeşlik ilişkileriyle bağlar.

Kur’an-ı Kerim’de “Allah’a karşı gelmekten, akrabalık bağlarını koparmaktan sakının” buyurulur. (Nisa Suresi, Ayet:1)

 

SILA-İ RAHİM

Dinimizde akraba haklarını gözetme, onları ziyaret etme, iyilik ve yardımda bulunmaya sıla-i rahim denir. (İslam Ansk. Cilt:37, Sayfa:112)

Peygamberimiz sıla-i  rahimin Allah’ın bir emri olduğunu belirtmiş ve bunu kendisi de ısrarla emretmiştir.

İslam alimleri, ayet ve hadislere dayanarak sıla-i rahimi gözetmenin FARZ, akrabalık bağlarını koparmanın ise HARAM olduğunu söylemişlerdir.

Peygamberimiz (SAV) “Akrabalık bağını koparan (cezasını çekmeden) cennete giremez” buyurmuşlardır. (Buhari-Müslim)

 

SILA-İ RAHİM GÖREVİ

Sıla-i rahim görevi ziyaretle başlar. Ziyaret sevgi-saygıyı arttırır, dayanışmayı güçlendirir. Salgın hastalık dolayısıyla gidilip gelinemese de telefonlaşmak, bir selam ve güzel bir söz sıla-i rahim yerine geçer.

Peygamberimiz “Akraba ziyareti kadar sevabı peşin gelen bir iyilik yoktur. Akraba ziyareti kulu Allah’ın rahmetine yaklaştırır, rızkını çoğaltır, ömrünü bereketlendirir” buyurur. (Tenbihül Gafilin, Sayfa:132)

Akrabaları gözetmek, maddi-manevi yardımda bulunmak sıla-i rahimdir. Her hafta Cuma namazı hutbesi sonunda hocalarımız NAHL SURESİ nin 90. Ayetini manasıyla beraber okurlar. Bu çok güzel bir uygulamadır. Bu ayette Allah (cc): Adaleti, iyilik yapmayı ve yakınlara bakmayı emreder. Allah (cc) burada akrabalara yardımı özellikle zikretmiş ki önemi açığa çıkarılsın.

Peygamberimiz (SAV) “Akrabaya yapılan yardımın biri sadaka, biri de sıla-i rahim olmak üzere iki sevabı vardır” buyurur.

Yine Peygamberimiz “kişiyi cennete götürecek bir iş söyler misiniz” şeklindeki bir soruya karşı Peygamberimiz “Allah’a kulluk edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazını kılar zekatını verirsin ve akrabanı gözetirsin” buyurmuştur. (Buhari-Müslim)

Şunu burada belirtelim ki, yardım sahibi karşı şahsa verdiği malı bir ikram olarak düşünmemelidir. Bu yardım Allah’ın emridir, yapan borçtan kurtulur.

 

FAZİLET SAHİBİ KİMSELERİN YARDIMI

İslam Tarihinde meşhur olmuş bir olayı burada arz etmek istiyorum. Hz. Ebubekir’in kızı ve Peygamberimiz (SAV) ‘in zevcesi Hz. Aişe validemize büyük bir (iffetsizlik) iftirası atılmıştı. Yalanın en çirkini olan bu iftira olayına karışanlar arasında MİSTAH da vardı.        

Hem akrabası hem de fakir olduğu için Hz. Ebubekir Mistah’a yardım ederdi. İftira olayından sonra Hz. Ebubekir yardımı kesti, bir daha yardım etmemeye yemin etti.

Bu olay üzerine “İçinizden faziletli ve servet sahibi kimseler yemin etmesinler” anlamındaki Nur Suresi 22. Ayeti nazil oldu. Hz. Ebubekir bu emre binaen Mistah’a yardıma tekrar devam etti. (Safvetüttefasir Cilt:4, Sayfa:221) Bu davranış her kişinin kârı değildir.

Hz. Ebubekir yüksek bir şahsiyettir, kerem ve fazilet sahibidir. Kötülüğe iyilik, zulmedeni affetme, Hz. Ebubekir gibi cennet ehlinin huyları arasındadır.

Akrabalara fiîli, sözlü bir zarar vermemek, onları kötülememek, küsmemek, hısımlık bağını kesmemek de sıla-i rahimden sayılır.

 

KÖTÜ AKRABALAR

İnsan bir başkasından gelen kötülüğe katlanabilir. Fakat kendi yakınından gördüğü hakaret ve zulmü içine sindiremez.

Allah’a isyan eden, itikatı bozuk, insanlara zararı dokunan, iftira atan, yalana şahitlik yapan, zalim olan (akrabalar varsa) bunlardan her halde yüz çevirmek, selamı kesmek gerekir.

İslam’ın ilk yıllarında başta Ebu Cehil ve diğer İslam düşmanları Peygamberimize acımasızca hasımlık yapmalarına rağmen Kur’an’da bunların isimleri geçmez. Fakat Peygamberimizin amcası olan ve Peygamberimize zulmedenlerin en başında gelen Ebu Leheb hakkında “Tebbet Suresi” nazil olmuştur. Bu sure Ebu Leheb ve karısının akıbetinin çok feci olacağını, alevli bir ateşle cezalandırılacaklarını dile getirir.

 

AKRABALARIN KOMŞULUĞU

Hz. Ömer valilerine yazdığı mektupta “Akrabaların birbirlerini ziyaret etmelerini emredin. Fakat birbirlerine komşu olmalarını yasaklayın” demiştir. Çünkü komşuluk ve akrabalık haklarına riayet edilemezse araya soğukluk girer, ayrılığa ve akraba bağlarının kesilmesine sebep olur. (İHYA, Cilt:2, Sayfa:546)

 

 

 
Etiketler: AKRABALIK, VE, SILA-İ, RAHİM,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
11 Ağustos 2020
KARDEŞLİK BAŞTACIMIZ OLSUN
09 Temmuz 2020
İSTİAZE-ŞEYTAN ve MUAVVİZETEYN
09 Temmuz 2020
RABBİ TEMMİN BİL HAYR
09 Temmuz 2020
ES-SELÂM-KAB’LEL KELÂM (ÖNCE SELÂM, SONRA KELÂM)
09 Temmuz 2020
KIRK YILLIK KÂNÎ, OLUR MU YANİ
09 Temmuz 2020
SON KALE TÜRKİYE
09 Temmuz 2020
TUZAK VE NASİHAT
09 Temmuz 2020
GÖNÜLSÜZ YOL
09 Temmuz 2020
ERZEL-İ ÖMÜR (ÖMRÜN EN ZOR ÇAĞI)
09 Temmuz 2020
İSLAMDA FİTNE KAPISININ AÇILDIĞI GÜN (16 Haziran 656)
09 Temmuz 2020
BUGÜN DE TIPKI DÜNKÜ GİBİ
09 Temmuz 2020
KAR ŞİİRİ - “KAR”LA SÖYLEŞİ –
09 Temmuz 2020
KIŞ MEVSİMİ ÜZERİNE - HASBİHAL –
09 Temmuz 2020
HERKESİN DİKİLİ BİR FİDANI OLSUN
09 Temmuz 2020
TEVHİD
09 Temmuz 2020
TAĞUT (SAHTE İLAHLAR)
09 Temmuz 2020
GÖKTE VE YERDEKİ İŞLENEN İLK GÜNAH -HASET-
09 Temmuz 2020
TEMENNİ’Lİ MISRALAR
09 Temmuz 2020
KUR’AN KISSALARI – TUĞYAN VE TUFAN
09 Temmuz 2020
ÇALIŞMAK BİZDEN, VERMEK ALLAH’TAN
09 Temmuz 2020
UNUT(TUR)ULAN MİLLİ İDEALLER
09 Temmuz 2020
FARKLILIKLARIN FARKINDA OLMAK
09 Temmuz 2020
BU ?GÜN?Ü ?DÜN? LE BERABER DÜŞÜNMEK
09 Temmuz 2020
BULUTTAN RAHMET YAĞAR, TAŞLAR İSTİFADE ETMEZ
09 Temmuz 2020
EVLADI OLAN ANA-BABALARA
09 Temmuz 2020
ANA - BABASI SAĞ OLAN EVLATLARA
09 Temmuz 2020
BEYAZ? DAN ?AK? MESAJLAR
09 Temmuz 2020
EMANET-GÜVEN VE KARZ-I HASEN
09 Temmuz 2020
DOĞRU ?DİN BİLGİSİ? NEREDEN ALINMALI
09 Temmuz 2020
BİR MÜSLÜMAN YOK MU KURTARACAK?
09 Temmuz 2020
NİKÂH ? DUA ? DÜĞÜN ? EVLENME VE BOŞANMALAR
09 Temmuz 2020
HUZUR NE(RE)LERDE ARANMALI
09 Temmuz 2020
KİRLENMENİN FARKINDA OLMAK
09 Temmuz 2020
ÜCRETLİ - WC - UYGULAMASI KALDIRILMALI
09 Temmuz 2020
NİÇİN SOL EL İLE TOKALAŞMAYIZ?
09 Temmuz 2020
SİYASETE TARAFSIZ KALMAK MÜMKÜN MÜ?
09 Temmuz 2020
DARGINLIKLARDA ?GIYBET?İN PAYI
09 Temmuz 2020
HÜVE-L BÂKİ
09 Temmuz 2020
BİR ZALİM, BİR MAZLUM VE İBRETLİK AKIBETLERİ
09 Temmuz 2020
KAZANMAK KAYBET(ME)MEK
09 Temmuz 2020
RAMAZAN?A DEĞER KATAN KELÂM-I KADİM
09 Temmuz 2020
? EVDEN ÖNCE KOMŞU ?
09 Temmuz 2020
İKİ KUTSAL NİMETİM
09 Temmuz 2020
HASTANELERDE ÖLÜM VE İHMAL EDİLEN TELKİN
09 Temmuz 2020
GEÇİMLİ OLMAK ÇOK MU ZOR?
09 Temmuz 2020
NEFSİMLE RESTLEŞME
09 Temmuz 2020
HARAMLARDA HAYIR YOK
09 Temmuz 2020
ZULÜM VE ARŞİMET?İN KALDIRACI
09 Temmuz 2020
KURBAN VE BAYRAMIN ARDINDAN
09 Temmuz 2020
BİR ÖLÜM HABERİ
09 Temmuz 2020
GURBET - SILA VE BAYRAMLAR
09 Temmuz 2020
NİMET ? KÜFRAN ?I NİMET ? NİMET ŞİNASLIK
09 Temmuz 2020
BİR BELDENİN ?KETENLİ?NİN- YÂD?I
09 Temmuz 2020
BEREKET
09 Temmuz 2020
GÜLE GÜLE ?BEYAZ RAHMET?
09 Temmuz 2020
1926 ŞUBAT SOĞUKLARI, ACI HATIRALAR VE HATIRLATMALAR
09 Temmuz 2020
İNSANOĞLUNUN HAYAT SERÜVENİ
09 Temmuz 2020
YOLCUDAN KALAN ?İZ?LER
09 Temmuz 2020
ÖLÜMÜ HATIRLATAN ABİDELER : KABRİSTANLAR
09 Temmuz 2020
AĞLAMA - GÜLME
09 Temmuz 2020
AYLARIN SULTANI HOŞ GELDİN
09 Temmuz 2020
KEM -ÂLÂT ? KEMÂLÂT
09 Temmuz 2020
RESSAMIN RESMİ VE SİYASİ TABLO
09 Temmuz 2020
KUTLU DOĞUM ? 20 NİSAN 571
09 Temmuz 2020
ÖLÜMÜ HATIRDA TUTMAK ( RABITA-Î MEVT )
09 Temmuz 2020
? DOST? SEÇİMİ VE DOST?LUK
09 Temmuz 2020
BİR İHTİYARLIR ŞİİRİ
09 Temmuz 2020
HİCRİ VE MİLADİ YILBAŞI ÜZERİNE
09 Temmuz 2020
DİNİ BAYRAMLARIN FARKI
09 Temmuz 2020
MUKADDES YUVA, AİLE VE BOŞANMALAR
09 Temmuz 2020
RAMAZANA VEDA EDERKEN
09 Temmuz 2020
SİYASİ AHLAK VE REFERANDUM
09 Temmuz 2020
AFİYET, MÛSİBET VE SABIR
09 Temmuz 2020
SEÇKİNLERDEN HOŞGÖRÜ ÖRNEKLERİ
09 Temmuz 2020
FORD?UN ? T ? MODELİ VE POLİTİKA
09 Temmuz 2020
HAK ARARKEN HAKLANMAK
09 Temmuz 2020
?NUR? VE ?KİR?
09 Temmuz 2020
YİTİĞİMİZ ; BARIŞ VE HUZUR
09 Temmuz 2020
?SÖZ?
09 Temmuz 2020
GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ
09 Temmuz 2020
İKTİSAT, İSRAF VE ORUÇ
09 Temmuz 2020
KUR?AN, ORUÇ ve RAMAZAN
09 Temmuz 2020
? BARIŞ ELÇİSİ ? OLMAK
09 Temmuz 2020
BAŞKALARINI KEDERLENDİRMEK
09 Temmuz 2020
RAHMET AYLARI VE SOSYAL HASTALIKLARIMIZ.
09 Temmuz 2020
TİTANİK VE AYSBERG
09 Temmuz 2020
GÜVEN İÇİNDE YAŞAMAK
09 Temmuz 2020
KUTLU DOĞUM ? 20 NİSAN 571
09 Temmuz 2020
SONUÇLAR HAYIRLI OLSUN
09 Temmuz 2020
KARA HABER DUYULUNCA
09 Temmuz 2020
İLÇEMİZDEKİ SEÇİM ÇALIŞMALARI ÜZERİNE..
09 Temmuz 2020
RAMAZAN VE HUCÛRAT SÛRESİ
09 Temmuz 2020
MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ, MANEVİ DEĞERLERİMİZ
09 Temmuz 2020
SÂDİ-Î ŞÎRAZİ’DEN ÖZLÜ SÖZLER
09 Temmuz 2020
BİR NEFES İKİ NİMET (TEFEKKÜR)
09 Temmuz 2020
ACI HADİSELER
09 Temmuz 2020
BUNU DA GÖRDÜK RABBİM
09 Temmuz 2020
MEĞER BİZ YAŞLANMIŞIZ
09 Temmuz 2020
KARDEŞLİK BAŞTACIMIZ OLSUN
Haber Yazılımı