30/6/2019
30/06/2020
Yazı Detayı
15 Ekim 2020 - Perşembe 14:18
 
Ak Parti’den beklenen eğitim reformu: İlim ve ahlaka dönüş
ALİ ERKAN KAVAKLI
 
 

Ak Parti, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi eğitim ve kültür alanında başarısız. Ak Parti hükümetleri, bugüne kadar eğitim arabasının kaportasını tamir etti, fren balatalarını yeniledi, pasta cila yaptırdı, motora dokunmadı.

Eğitimin motoru öğretmendir. Eğitim kalitesi öğretmenin kalitesini geçemez. Ak Parti öğretmen yetiştirme sistemi geliştirmedi. Eğitim fakülteleri 1982 model. Darbeci Kenan Evren’in kurduğu sistemle yürüyor.

Prof. İsmail Aydoğan “Eğitimde Kimlik Arayışı” kitabında yeni bir örnek öneriyor. Prof. Aydoğan diyor ki:

“Türkiye, Osmanlı’nın son dönemlerinden beri yüzünü ve gönlünü Batı’ya dönmüş, oraya meftun, her türlü miyarını orası belirlemiş. Bu anlamda Türkiye eğitim-öğretim tarihi bunalımlar tarihidir. Şurası bir gerçek ki şimdiki Türk eğitim sisteminde ne Türkiye var ne eğitim var, ne de sistem var. Eğitim sistemi ciddi bir kimlik bunalımında.” (s.47)

Eğitim fakültelerinde okutulan dersler, öğretilen metot ve teknikler Batı’yı örnek alıyor. Bizim kültür ve medeniyetimizle alakası yok, hatta düşman.

“1299’dan 1699’a kadar 400 sene Osmanlı eğitim sistemi ile yetişen insanlar toplumu yönetmiş, dünyanın en önemli ve tek söz sahibi ülkesi olmuş ve fetihler yapmış. Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulan Osmanlı, 1699 yılına geldiğinde üç kıtaya yayılmış, Balkanlar, Ortadoğu ve Afrika’nın büyük bölümünü egemenliği altına almıştı. Elbette bu başarının altında mektepler, medreseler ve tarikatların yetiştirdiği dervişlerin büyük bir rolü vardır.” 

Avrupalılar, ortaçağda yaşadıkları kilise baskısından ve onun getirdiği geri kalmışlıktan kurtulmak için Rönesans dönemi başlattılar, kiliseye başkaldırdılar. 1453 İstanbul’un fethi ile Doğu Roma çöktü. Avrupalılar çaresizlik ile kendi dirilişlerine sarıldılar, insana yatırım yaptılar. Din adamlarının baskısından kurtularak sanayi, edebiyat ve sanata yöneldiler… Francis Bacon (1561-1626) din adamlarının tahakkümünden kurtulmak için bilgiyi öne çıkardı, pozitivizmin öncülüğünü yaptı. Galile, Kepler, Descartes modern akılcılığı ve aydınlanmacılığı savundular. Avrupa, Hıristiyanlıktan uzaklaşarak pozitivist bir yaklaşım (din dışı) sergiledi. Anlayış değişti; bilim, ticaret gelişti.

Ekonomi ve teknolojide ileri giden Avrupalılar sömürgeci politikalarla dünyayı istila ettiler, sömürge ülkelerin yer üstü ve yer altı kaynaklarını kendi ülkelerine taşıdılar, zengin oldular. (s.51)

“1800’den itibaren eğitimde yapılan değişiklikler Batı paradigması doğrultusunda gerçekleştirildi. Batının pozitivist, isyancı, aşırı yenilikçi, aydınlanmacı, rasyonel ve seküler bilim anlayışı benimsendi.”(s.59) 

Batıcı anlayış, bizi dünya devleti yapan değerlere savaş açtı.

“Medreseler, tekke ve zaviyeler, ulema, âlim, halifelik, padişahlık vb. genellikle cahillikle, kötülükle, gelişmemişlikle ilişkilendirilerek öğretildi. Buna karşı yapılan devrimler övgüyle dillendirildi. Bunlar ders kitapları, öğretmenlerle ve basınla halka öğretiliyordu. 

Bugün eğitim fakültelerinde okutulan Türk eğitim tarihi kitaplarında da bu anlayış sürüyor. Sadece öğretmen yetiştiren fakültelerin müfredatı değil, okullardaki derslerde özellikle inkılap tarihi ve Atatürkçülük derslerinde bu anlayış devam ettirilmektedir.” (s.59)

Batı aydınlanmayı, Hıristiyan papazlarının baskısını kırarak gerçekleştirdi. Yeni bir kimlik kazandılar. Onlar kimlik kazandı, biz onları taklit ederek kimliğimiz kaybettik. 

Hıristiyanlığın yerine İslamiyet kondu, papazın yerine imam.

Hâlbuki ortada çok önemli bir fark var. İslamiyet ilmi, okumayı, ilerlemeyi teşvik eder. İslam medeniyeti kitap ve ilim medeniyetidir; ahlak ve adalet temeli üzerine kurulmuştur. Müslümanlar Kur’an’dan aldıkları ilhamla bin yıl dünyaya hükmettiler, adalet ve ahlak medeniyeti kurdular. Batılılar gibi sömürmediler, katliam ve soykırım yapmadılar.

Prof. Aydoğan, Batı taklitçiliğinin eğitim kimlik krizine soktuğunu vurguluyor ve şu öneride bulunuyor: “Eğitim sistemi İslam ile barışmalı. Doğunca kulağına ezan okunan yavrularımızın okulda da ezanla barışık olması gerekir. Onlara para için değil, ibadet olduğu için çalışması gerektiği öğretilmeli.”

“Eğitimimizin kimliği Türk kültür ve geleneklerine uygun olmalı. İslam’ın insan, hakikat, tabiat, bilgi kavramlarını bilmek ve ona göre anlayış üretmek gerekir.

Pozitivizmin önerdiği bilim mantığının, kültürümüzün bilgi mantığıyla örtüşmediğini hatta çeliştiğini ortaya koymalı.

Din ahlaktır, kültür bu ahlakın yaşantısını ortaya koyar. İlim öğrenmek farzdır, öğrenmenin adabını kültür ortaya koyar. Türk kültürü İslam’ın emrettiği alışkanlıklardan başka bir şey değildir. (s.62-63) 

“Milli Eğitim Şurası oluşturulmalı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı bilim kurulu oluşturulduğu gibi.

İslam ile barışacak, ahlaklı insan yetiştirmeyi esas alan, Anadolu kültürüne uygun öğretmen yetiştirecek Eğitim Üniversiteleri kurulmadı. 

Ders müfredatları pozitivist ve dinsiz anlayış yerine İslam inancına uygun olarak yeniden yazılmalı.”(s.63)

Ayasofya açıldı, 15 Temmuz’da vesayet sisteminin kalesi darbeci anlayış yıkıldı.

Ak Parti, eğitim ve kültür alanında başarılı olmak için Akif’in tarif ettiği öğretmenler yetiştirmeli. Geç kalındı, daha fazla gecikirsek Kuzey Kıbrıs’a döneriz. 

“Muallimim diyen olmak gerekir imanlı;

Edepli, sonra liyakatli sonra vicdanlı!”

Beyin Vitamini: Eğitimin Kimlik Arayışı isimli kitabı Ak Parti eğitim kollarına, öğretmenlere tavsiye ederim. (Pegem Akademi; [email protected]; 0312- 430 67 50)

 

Yazarın önceki yazıları:

Kimliğini yitiren eğitim, Milli Eğitim Bakanı olacak adam

Azerbaycan yüreğimde atardamardır

MEB’den beklenen ve İslam esaslarını ispat ederek anlatma

Eğitimde hedef belirleme ve ikna etme sanatı

Fransa’ya beyin devşiren okullar

YORUMLARA GÖZAT (11)

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

GÖNDER

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.

2020-10-08 01:56:00Kimliğini yitiren eğitim, Milli Eğitim Bakanı olacak adam

 - 

Bakan Ziya Selçuk’un “eğitim vizyonu” Batı’ya yetişmek ve benzemek hedefini amaçlıyor. Adı üstünde eğitiminvizyonu. Eğitimin hedefleri denmiyor. Programı okursanız, yıllardan beri tutulan öğrenci dosyaları “portföy” olmuş. Daha önceki bakanların özenle müfredat programlarına yerleştirdikleri “değerler eğitimini” Ziya Selçuk telaffuz bile etmiyor. Bakanın kıble kabul ettiği Batı’nın değerleri, kesinlikle milli ve manevi değerlerimizle uyuşmuyor çünkü.

Ak Parti’nin en iyi icraatı olan seçmeli Kur’an, Siyer ve Temel Dini Bilgiler; İngilizce ve matematiğe yenildi. Bakan bu dersleri ağzına almıyor, ona şirin gözükmek isteyen kimi idareciler bu derslerin seçimi için gayret göstermiyor.

Prof. İsmail Aydoğan, EĞİTİMİN KİMLİK ARAYIŞI isimli her eğitimcinin okuması gereken ve üstüne kafa yorması gereken bir eser kaleme almış. Eğitimin kimliğini kaybettiğini söylüyor; eğitime ruh verecek “ahlak eğitiminin benimsenmesi ve önemsenmesi” gerektiğini anlatıyor ve eğitim sisteminin yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyor. 

Dr. Nurettin Topçu’nun izinde yürüyor Prof. Aydoğan. Eğitimin ruh, vicdan, ahlak omurgası üzerine inşa edilmesi gerektiğini anlatıyor. Önemli teklifler öneren kitaptan aktarmalar yapacağım:

“Mevcut eğitim sistemi Batı’dan kopyalanmıştır. Önce Fransız, sonra İngiliz, sonra da Amerika eğitim sistemleri tercüme edildi ve uygulandı. Batı eğitim sistemi; pozitivist, maddeci; manayı inkâr ve reddediyor. Evrensellik girdabında boğuluyor.

İthal eğitim sistemleri, milli kültür için tehlike. Makine gıcırtısı ilahileri susturdu.

Eğitim sistemi kimlik arıyor, çözümü dışarıda arıyor. Kendi tarih ve inancımızdan koptuk, amaç ve ideal yokluğu yaşıyor.

Fransız ve İngiliz sistemleri eğitimin kimyasını, Amerika eğitim sistemi biyolojisini bozdu.

Eğitimin merkezine ahlakı koymak gerekir. Eğitimde asıl olan ahlaktır. 

Ahlak, Hz. Peygamberin (sav) ifadesiyle; kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapmamaktır. Hz. Muhammed (sav), İslam güzel ahlaktır, buyurur.

Eğitim; insanı, vicdanının emrine sokma gayretidir. 

Eğitim sistemi ciddi, ahlaklı, samimi, merhametli, sorumlu insanlar yetiştirmeli. O zaman ülke bağımsız olur. 

Bizim medeniyetimiz ahlak merkezlidir. İnsanın gönül, kalp ve aklını öne çıkaran, yerli ve milli bir eğitim sistemi inşa edilmeliyiz. 

Eğitim, kişiyi değerli hâle getirmeli. İdeali olmayanın değeri olmaz.

Ülke eğitimle, eğitim öğretmenle, öğretmen idealiyle var olur.

İdealist, ahlaklı, becerikli, meziyetli, bilgili öğretmeni olmayan eğitim sistemi, medeniyet inşa edecek insanlar yetiştiremez.

Öğretmenin sahip olması gereken özellikleri Mehmet Akif şöyle dile getirir:

“Muallimim diyen olmak gerekir imanlı;

Edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı!”

Eğitim Fakülteleri böyle nitelikli eğitimci yetiştirecek şekilde tanzim edilmemiştir. İdeal öğretmen olmazsa idealist insanlar yetişmez.

EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ KURULMALI

Prof. Aydoğan, Ak Parti’nin bugüne kadar yapmadığı ve mutlaka yapması gereken çok önemli bir teklifte bulunuyor. 

Ahlaklı, liyakatli, bilgili, becerikli öğretmen yetiştirecek eğitim fakülteleri kurulmalı.

Mevcut eğitim fakülteleri yerli değil, İslam kültür ve medeniyetinden beslenmiyorlar, yönü Batı’ya dönük. Öğretim görevlileri Batılı dergilerde makale yayınlayarak doktor, doçent, profesör oluyorlar.Ne kadar yabancı kaynaktan faydalanırlarsa o kadar itibar görüyorlar. İngilizce makale yayınlayarak akademisyen oluyorlar. Batılı ölçü ve kriterleri yerine getirerek unvan ve makam kazanıyorlar. 

Özgün bir düşünce biçimine geçilmesi lazım. Ahlak özgürlüktür, ahlakı olmayanın özgürlüğü olmaz. Ahlakın sağladığı özgürlük, özgünlüktür. Öğretmenin ahlaklı olması, özgür olması; özgür olması, özgün olması demektir.

Ahlakı olmayanın öğretmen olması engellenmeli. Öğretmende asıl olan ahlaktır. Elbette bilgili, becerikli olmalı; dersini iyi öğretmeli, öğrencilerini başarılı yetiştirmeli, sınavlara iyi hazırlamalıdır. 

Dünya ile yarışabilecek erdemli nesiller yetiştirebilmek için öğretmenlerin nitelikli yetiştirilmesi şart. Ahlaksız ve beceriksiz kişiler öğretmen olamamalı. 

Öğretmen olacakların ailesi iyi araştırılmalı, hayat tarzı gözlemlenmeli; anlama ve kavrama kabiliyeti, mesleki yeterliliği ölçülmeli; fizik ve konuşmasının düzgün olmasına dikkat edilmeli.

Fakültelerde okutulan eğitim psikolojisinde sadece Piaget, Kohlberg, Maslow gibi Batılılarıngörüşleri değil; “Ben sadece muallim olarak gönderildim” buyuran Hz. Peygamber (sav) ile İslam kültür ve medeniyetinin harcını yoğurmuş Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Ahmet Yesevî, Mevlâna, İbn Haldun gibişahsiyetlerin eğitim anlayışı öğretilmelidir. (Eğitimde Kimlik Arayışı, s.40-45)

Prof. İsmail Aydoğan; yerli, milli ve İslam ahlakını temel alan bir eğitim modeli öneriyor. Tam Milli Eğitim Bakanı olacak adam. 

Değerli Cumhurbaşkanımız RECEP TAYYİP ERDOĞAN’a milli değerlere bağlı bir ilim adamını bakan yapmasını âcizane tavsiye ederim.

Taklitçi ve kopyacılarla bir yere varılmaz. Yusuf Kaplan’ın dediği gibi, kralın emirlerini yerine getirerek dünyaya kral olamazsınız, kralın soytarısı olursunuz. Taklitçilikle milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilemez. 

Medeniyetimizin köklerine bağlı, ahlaklı, dindar ve medeniyet inşa edecek bir nesil yetiştirmek için Prof. Aydoğan gibi bir bakana ihtiyaç var. 

Beyin Vitamini: Eğitimin Kimlik Arayışı isimli kitabı bütün eğitimcilere tavsiye ederim. (Pegem Akademi; [email protected]; 0312- 430 67 50)

 

YORUMLARA GÖZAT (31)

DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!

GÖNDER

Yorumlarınız incelendikten sonra yorum kurallarına uyması halinde yayına alıncaktır.

Yazarın önceki yazıları:

Kimliğini yitiren eğitim, Milli Eğitim Bakanı olacak adam

Azerbaycan yüreğimde atardamardır

MEB’den beklenen ve İslam esaslarını ispat ederek anlatma

Eğitimde hedef belirleme ve ikna etme sanatı

Fransa’ya beyin devşiren okullar

 
Etiketler: Ak, Parti’den, beklenen, eğitim, reformu:, İlim, ve, ahlaka, dönüş,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
22 Ekim 2020
Mahzun Cumhurbaşkanımıza teşekkür Bilim, sanat, irfan ve hikmet insanı yetiştirmek için
08 Ekim 2020
Kimliğini yitiren eğitim, Milli Eğitim Bakanı olacak adam
24 Eylül 2020
MEB’den beklenen ve İslam esaslarını ispat ederek anlatma
17 Eylül 2020
Eğitimde hedef belirleme ve ikna etme sanatı
10 Eylül 2020
Fransa’ya beyin devşiren okullar
03 Eylül 2020
İki kitabı iyi okutmalı bütün okullar imam hatip programlı olmalı
27 Ağustos 2020
Hücredeki mucize ve safsata pazarlayan ders kitapları
20 Ağustos 2020
Tasarımın ihtişamı, evrimin tutarsızlığı ders kitapları faciası
13 Ağustos 2020
İslamcı Erdoğan ve Türkiye’nin yürüyüşü
13 Ağustos 2020
İnanmamanız gerekmez mi idi?
06 Ağustos 2020
Tarım ve hayvancılık liseleri teşvik edilmeli ve meslek liseleri yerelleşmeli
30 Temmuz 2020
Ayasofya’nın açılması, Mescid-i Aksa’nın fethi
23 Temmuz 2020
LGS sonrası tercihler ve İmam Hatiplerde programları zenginleştirmek
16 Temmuz 2020
Ayasofya açıldı zincirleri kırdık Avrupalılar daha çok üzülecek
09 Temmuz 2020
AK Parti iktidarda mı?
09 Temmuz 2020
Ateizm ve deizm değirmenine su taşıyan ders kitapları
09 Temmuz 2020
DÜNDEN BUGÜNE MİLLİ EĞİTİM
09 Temmuz 2020
İKİ TAVŞANI BİRDEN KOVALAMAK
09 Temmuz 2020
CAMİ ve KUR'AN KURSLARINDA NİTELİKLİ HİZMET NASIL YAPILABİLİR?
09 Temmuz 2020
NESİLLERİ YOĞURMA SANATI ÖĞRETMENLİK
09 Temmuz 2020
OKUMAK HEM SEVAP HEM ZEKÂ GELİŞTİRİR
09 Temmuz 2020
DİRİLİŞ NESLİ YETİŞTİRME GAYRETİ
09 Temmuz 2020
SENİNKİSİ GÜZEL ÖLÜM KARDEŞİM
09 Temmuz 2020
MESLEK LİSELERE YAPILAN HAKSIZLIK
09 Temmuz 2020
ZEKÂ GELİŞTİRİCİ BEYİN AKTİVİTELERİ VE ÖDEVLER
09 Temmuz 2020
ÖFK KONTROÜ ve HUZUR İÇİN SÖZLEŞME
09 Temmuz 2020
TERÖRÜ BESLEYEN ÖĞRETMENLER
09 Temmuz 2020
ALİ’NİN KARARI
09 Temmuz 2020
EDEBİYAT SOKAĞI VE HAKİKAT ARAYIŞI
09 Temmuz 2020
İŞİNİ EN İYİ YAPAN ADAM
09 Temmuz 2020
İMAN VE KANLA YAZILAN DESTAN
09 Temmuz 2020
GÖNÜLLER SULTANI’NI (SAV) ÖRNEK ALMALI
09 Temmuz 2020
ÇANAKKALE RUHU ARHAVİ’DE YAŞATILDI
09 Temmuz 2020
İNANMIŞLIK VE ADANMIŞLIKLIK DESTANI
09 Temmuz 2020
EĞİTİM HAMLESİ
09 Temmuz 2020
İMAM HATİP FEN VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ
09 Temmuz 2020
PROJE İMAM HATİP LİSELERİ ÇOĞALTILMALI İMAM HATİPLER MESLEK LİSELERİ AÇILMALI
09 Temmuz 2020
KRONEN ZEİTUNG’UN KARIN AĞRISI VE İSLAM’IN AVRUPA’DAK İSTİKBALİ
09 Temmuz 2020
İMAM HATİP FEN, SOSYAL BİLİMLER VE MESLEK LİSELERİ AÇILMALI
09 Temmuz 2020
ÖNCE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME PROJESİ
09 Temmuz 2020
AĞLATAN ÂYETLER VE OKUDUKÇA DERİNLEŞMEK
09 Temmuz 2020
HAMD ALEMLERİ RABBİNE
09 Temmuz 2020
BÜTÜN DARBELER ABD PATENTLİ PENTEGON PROJESİDİR
09 Temmuz 2020
Darbeler Yapan Ordu! Katilimiz; Gözbebeğimiz!
09 Temmuz 2020
İkinci Çanakkale yeniden kazanılan istiklâl
09 Temmuz 2020
Kılavuzu Pavlos olan hoca
09 Temmuz 2020
Subay eğitimi çok problemli
09 Temmuz 2020
PKK ZİHNİYETLİ ÖĞRETMENLER
09 Temmuz 2020
EĞİTİM GENÇLERİ GELECEĞE HAZIRLAMA SANATIDIR
09 Temmuz 2020
SUFFE OKULU KURUCU MÜDÜRÜ HZ. MUHAMMED(SAV)
09 Temmuz 2020
BAŞARILI ÖĞRENCİNİN YOL HARİTASI
09 Temmuz 2020
BUZ DAĞLARINI ERİTEN VELİ ZİYARETİ
09 Temmuz 2020
“KARMA EĞİTİM PEDAGOJİK HAM ÖLܔ
09 Temmuz 2020
ÇALIŞMAK VE ÖĞRENMEK ZEVKLİ BİR İBADET
09 Temmuz 2020
ÖĞRETMENİN DUYGULARI VE MOTİVASYONU
09 Temmuz 2020
TERÖRÜ ÖNCE ZİHİNLERDEBİTİRMELİ
09 Temmuz 2020
TERÖR BİTİRECEK ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMELİ
09 Temmuz 2020
15 TEMMUZ DİRİLİŞ DESTANI YAZILDI
09 Temmuz 2020
BATI’NINİKİ YÜZLÜLÜĞÜ VE HAYAL KIRIKLIĞI
09 Temmuz 2020
YETENEKLERİ KEŞİF VE GELİŞTİRİLME SANATI
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE NEBEVİ METODA İHTİYACIMIZ VAR
09 Temmuz 2020
ANADOLU İNSANI DESTAN YAZIYOR
09 Temmuz 2020
SİVİLLERİN ANAYASA YAPABİLMESİ VE MİSTER BARETTA
09 Temmuz 2020
YÜZ YILDIR MİLLETE KAN KUSTURAN MASON-DİNSİZ-BATICI ELİTLERE DERS VERME ZAMANI
09 Temmuz 2020
OKUYAN NESİLLER YETİŞTİRME GAYRETİ VE EĞİTİM-BİR-SEN
09 Temmuz 2020
Cihadı Sürdüreceğiz Kabrinde Rahat uyu kardeşim
09 Temmuz 2020
AKABE’DE GÖNÜLLER SULTANI’NA (SAV) SÖZ VERMEK
09 Temmuz 2020
ÖFKE KONTROLÜ VE NEFİS TERBİYESİ
09 Temmuz 2020
15 TEMMUZ RUHU VE ŞEHİTLİĞE KOŞANLAR
09 Temmuz 2020
MÜFREDAT VE TANKA MEYDAN OKUYAN KAHRAMANLAR
09 Temmuz 2020
15 Temmuz davaları ve yalan söyleyen kurmaylar
09 Temmuz 2020
15 TEMMUZDA ARABAYI TANKIN ÜZERİNE SÜREN YİĞİT
09 Temmuz 2020
“SEN BATMAN’DAN DÖNERİN BEN ANKARA’NIN GÖBEĞİNDE ŞEHİT OLURUM”
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE YENİ SİSTEM NASIL OLMALI?
09 Temmuz 2020
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE ÜNİVERSİTE SINAVLARI
09 Temmuz 2020
MÜSPET HAREKET VE KARŞILIK BEKLEMEDEN DİNE HİZMET
09 Temmuz 2020
PAPAZDAN ÖĞRETMEN OLUYOR DA İMAMDAN NEDEN OLMAZ?
09 Temmuz 2020
ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVLARI KALDIRILMALI
09 Temmuz 2020
ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MESELESİ ve AK PARTİ DÖNEMİNDE EĞİTİM
09 Temmuz 2020
YENİ SİSTEM: KURSA, ETÜDE, ÖZEL DERSE, YARIŞA DEVAM
09 Temmuz 2020
İRTİCACI AKİF’TEN ASIM’IN NESLİ YETİŞTİREN AKİF’E
09 Temmuz 2020
“SU SATTIK SİMİT SATTIK BİR DOLARA VATANI SATMADIK”
09 Temmuz 2020
YERÜSTÜ HAZİNELERİ VE EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
09 Temmuz 2020
TERÖRE ve EMPERYALİZME HAYIR
09 Temmuz 2020
SONUNU DÜŞÜNEREK DERSE BAŞLA
09 Temmuz 2020
BOŞANMALAR AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ"
09 Temmuz 2020
28 ŞUBATTAN BUGÜNE İMAM HATİPLER
09 Temmuz 2020
Çanakkale’den Afrin’e fetih ruhu
09 Temmuz 2020
İnançlı ve meslek sahibi genç yetiştirmek
09 Temmuz 2020
DEİST SALDIRISI VE OKUMA KÜLTÜRÜ ARTIRMA AZMİ
09 Temmuz 2020
MAARİF DAVASI ve EN SEVİLEN ÖĞRETMEN HZ.MUHAMMED’İN (SAV) EĞİTİM METOTLARI
09 Temmuz 2020
Eğitim penceresinden Ak Parti ve Erdoğan
09 Temmuz 2020
SİYONİSTLERİN ZULMÜNÜ SONA ERDİRMEK İÇİN İSLAM BARIŞ GÜCÜ MUTLAKA KURULMALI
09 Temmuz 2020
Model kalmazsa veya model olmazsak
09 Temmuz 2020
Emirü’l Müminin Recep Tayyip Erdoğan ve medeniyet kavgası
09 Temmuz 2020
15 Temmuz’da destan yazan ve NATO’ya kafa tutan Türkiye
09 Temmuz 2020
MEB - Diyanet ve din istismarcıları
09 Temmuz 2020
Bilge bakan, bilge öğretmen
09 Temmuz 2020
Tefekkür farz
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE KALİTE NİTELİKLİ ÖĞRETMENLE
09 Temmuz 2020
Kâmil insan yetiştirme ve eğitime kalite kazandırma modeli
09 Temmuz 2020
Öğretmen yetiştirme sistemi teklifi
09 Temmuz 2020
ÖNCE NİTELKLİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEK ŞART
09 Temmuz 2020
EĞİTİM REFORMU, ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MESELESİ
09 Temmuz 2020
Mucize organ beyin, mucize eylem öğrenme ve deist anlayış
09 Temmuz 2020
Medeniyetimizin dinamikleri, Köy Enstitüleri, Kur’an tercümesi, Prof. Selçuk
09 Temmuz 2020
En sevilen öğretmen Hz. Muhammed(sav) ve eğitim
09 Temmuz 2020
Teknolojik gelişim, geleceğin kodlanması ve İslâm
09 Temmuz 2020
Marifet ve fazilet kazandıran eğitim ve geleceğin inşası
09 Temmuz 2020
Cihada düşman CHP zihniyeti ve Çanakkale ruhu
09 Temmuz 2020
Eğitimin kalitesi ve eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesi
09 Temmuz 2020
Beş vakit huzur ve iyi insan
09 Temmuz 2020
Kur’an, Siyer, Temel Dini Bilgiler mecburi ders olmalıLGS, AYT, TYT’de bu derslerden soru sorulmalı
09 Temmuz 2020
Öğretmene sahip çıkacak yok mu?
09 Temmuz 2020
MEB neden 4 sene meslek öğretemez?
09 Temmuz 2020
Hedefe ulaşmada motivasyon önemli, sınavlara iyi hazırlanmalı
09 Temmuz 2020
Eğitim hamleleri, maneviyat eğitimi, Ak Parti
09 Temmuz 2020
Müfredatlar üzerinde dolaşan kapkara Amerika bulutları
09 Temmuz 2020
Veliyi sorumluluk almaya ve işbirliğine davet
09 Temmuz 2020
Okul, gençleri hayata hazırlamalı
09 Temmuz 2020
İdealist yöneticiler öğretmenliğe dönmeli
09 Temmuz 2020
Allah adı anılmayan ateist, pozitivist, Darwinist Fen Bilgisi kitabı 8
09 Temmuz 2020
İYİ ÖĞRETMENİN ON NİTELİĞİ
09 Temmuz 2020
OKUL ZİLİ ÇALDI NE YAPMALIYIM?
09 Temmuz 2020
ALMAN MEDYASI PKK SÖZCÜSÜ GİBİ
09 Temmuz 2020
MERHAMET KİNİ YENMELİ
09 Temmuz 2020
63 YAŞ HALET-İ RUHİYESİ
09 Temmuz 2020
ANAMA MEKTUP
09 Temmuz 2020
TERÖRÜ YOK EDECEK EĞİTİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMELİ
09 Temmuz 2020
HER ŞEYİ ONDAN İSTEMELİ
09 Temmuz 2020
KÂBE MEKTUPLARI MUHTEŞEM KÂBE
09 Temmuz 2020
KÂBE MEKTUPLARI
09 Temmuz 2020
SEÇİMLER ve HAYAT İMTİHANI
09 Temmuz 2020
DEĞİŞEN TÜRKİYE
09 Temmuz 2020
EĞİTİM YÖNETİMİ EMİN ELLERDE EĞİTİM VE KÜLTÜR KALİTE KAZANIYOR KİTABIN İTİBARI ARTTI
09 Temmuz 2020
ÖZEL YETENEKLİLERE ÖZEL EĞİTİM
09 Temmuz 2020
ÇOCUKLARIMIZIN GÖNLÜNE GİREBİLMELİ
09 Temmuz 2020
GÖNÜLLER SULTANI MUHAMMED?E(SAV) GÖNÜL VERMELİYİM
09 Temmuz 2020
MUCİZE EYLEM OKUMA, ÖĞRENME, DÜŞÜNME
09 Temmuz 2020
DÜŞMANIMIZ İHTİLAF, CEHALET, ZURURET DİYEN BEDİÜZZAMAN
09 Temmuz 2020
Mekke Kur?an Kursu ve Anadolu?da Canlanan Kültür Hayatı
09 Temmuz 2020
ŞEHİT KANLARIYLA YAZILAN MUHTEŞEM DESTAN
09 Temmuz 2020
ÜMMETİ BİRLEŞTİREN ÇANAKKALE RUHU
09 Temmuz 2020
SORGUN?DA EĞİTİMDE VERİMLİLİK SEMİNERLERİ
09 Temmuz 2020
ÖĞRENME HEYECAN VE ZEVK VERİR BAŞARISIZLIK CAN SIKAR
09 Temmuz 2020
İNSANI YÜKSELTEN NİTELİKLER
09 Temmuz 2020
KÜRTÇÜLÜK, TÜRKÇÜLÜK VE PANZEHİR
09 Temmuz 2020
İDEALİST NESİLLER KİTAPLA VE İLİMLE YETİŞİR
09 Temmuz 2020
RÜZGÂR EKEN FIRTINA BİÇER
09 Temmuz 2020
BİR MİLYONERİN HİKÂYESİ
09 Temmuz 2020
CENNETE ÇAĞIRAN YİĞİTLER
09 Temmuz 2020
PERFORMANS KİRİTERLERİ VE HEDEFLER
09 Temmuz 2020
ÜLKEMİN KONUŞULMAYAN GÜNDEMİ
09 Temmuz 2020
EŞİT HAK NERDE? KARMA EĞİTİM DAYATMASI VAR
09 Temmuz 2020
KARMA EĞİTİM: PEDAGOJİK HAM ÖLÜ
09 Temmuz 2020
?ON KAT DAHA İYİ YAPACAĞIZ?
09 Temmuz 2020
ALMANLARIN PKK AŞKI
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE ÖNEMLİ OLAN TUTKULARI KEŞFETMEK
09 Temmuz 2020
İLKOKUL BİRDEN İTİBAREN İKİ SAAT İSLAM DERSİ
09 Temmuz 2020
İLKOKUL BİRDEN İTİBAREN İKİ SAAT İSLAM DERSİ
09 Temmuz 2020
EVDE VE OKULDA DEĞERLER EĞİTİMİ
09 Temmuz 2020
CİNSEL TACİZ OKULLARDA
09 Temmuz 2020
ZORUNLU VE SORUNLU DİNDERSİ
09 Temmuz 2020
OKULA HIRSI BAŞLADI
09 Temmuz 2020
MÜDÜR ATAMALARI, OKUL MÜDÜRÜ VE OKULDA KALİTE
09 Temmuz 2020
OKUL MÜDÜRLERİ KURUMUNA KALİTE GETİRMELİ
09 Temmuz 2020
İSLAM BİRLİĞİ, AHMET DAVUDOĞLU VE BEDİÜZZAMAN
09 Temmuz 2020
ALMAN-İng- ABD İSTİHBARATI OYUNLARI
09 Temmuz 2020
SOĞUK, BERRAK, PIRIL PIRIL SULAR FIŞKIRAN KANYON TASARIMI
09 Temmuz 2020
MASON İKTİDARI VE TAYYİP BEY
09 Temmuz 2020
BAYRAMDA ANNEMİ ZİYARET
09 Temmuz 2020
CEMAATİ GENÇLEŞTİRME VE CENNETE ADAM KAZANMA PROJESİ
09 Temmuz 2020
NEFİSLE HESAPLAŞMA ve KUR?AN İLE YAŞAMAK
09 Temmuz 2020
KİTABA ve ZEKÂ GELİŞİMİNE YOLCULUK
09 Temmuz 2020
KALBE YOLCULUK
09 Temmuz 2020
EĞİTİMCİLER ŞİKÂYET YERİNE ÇÖZÜM ÜRETMELİ
09 Temmuz 2020
YAZ KURSLARI VE ÖDÜL SİSTEMİ
09 Temmuz 2020
SINAVDA STRES YÖNETİMİ
09 Temmuz 2020
AYRICALIKLI OKULLAR, TEOG, ÖZEL OKUL AŞIĞI GAZETECİLER
09 Temmuz 2020
İDEALLER YAŞATIR HAZLAR GİDAPTIR ÖLDÜRÜR
09 Temmuz 2020
SENDİKAL SORUMLULUK ve İDEAL GENÇLİK
09 Temmuz 2020
ÖĞRETMENİN VERİMLİLİĞİ ÖLÇÜLMELİ VE ÖDÜLLENDİRİLMELİ
09 Temmuz 2020
EĞİTİM SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
09 Temmuz 2020
EBU EYYUP EL-ENSARİ?NİN HAFIZA DEFTERİNDEN
09 Temmuz 2020
KUTLU KARAR
09 Temmuz 2020
GÖNLÜNE GİREBİLDİĞİMİZ ÇOCUĞUN KAFASINA GİREBİLİRİZ
09 Temmuz 2020
AİLE ve YUVA ÇOCUKLARINDADA ZEKÂ GELİŞİM FARKI
09 Temmuz 2020
ZİRVELERDE UÇAN KARTAL
09 Temmuz 2020
O UĞURSUZ YASAK ve SEÇİM
09 Temmuz 2020
Matarama Kan Doldu ŞEHİT KANLARIYLA YAZILAN MUHTEŞEM DESTANIN HİKÂYESİ
09 Temmuz 2020
ÇOCUĞUMU DAHA AHLAKLI VE ZEKİ YETİŞTİRİYORUM
09 Temmuz 2020
?EİNSTEİN OLACAĞIM?
09 Temmuz 2020
BÜYÜK HEDEF BELİRLEMELİ
09 Temmuz 2020
İMAM HATİP LİSESİNDE HAFIZLIK SINIFI
09 Temmuz 2020
DÖNEME İYİ BAŞLA ve KENDİNİ GEÇ
09 Temmuz 2020
KALP KONTROLÜ
09 Temmuz 2020
Prof. NABİ AVCI VE DERSANELER
09 Temmuz 2020
İHTİLAFLAR ve İSLAM BİRLİĞİ
09 Temmuz 2020
MÜSLÜMANLAR ARASINDAKİ KAVGASININ MÜSLÜMANA FAYDASI OLMAZ
09 Temmuz 2020
İYİMSERLİK VE BİLGELİK HİKÂYESİ
09 Temmuz 2020
OKUMA VE OKUTMA MEŞALESİ YAKAN MÜFTÜ
09 Temmuz 2020
EĞİTİM ve KİTAP KÜLTÜRÜ KALİTE KAZANIYOR
09 Temmuz 2020
BEYİN ARIŞTIRMALARI VE BEYİN MÜHENDİSLİĞİ
09 Temmuz 2020
KABİRDEN SONRA İŞE YARAMALI
09 Temmuz 2020
HERKESE AYNI ŞEY ÇÖZÜM DEĞİL FARKLI YETENEKLER GELİŞTİRİLMELİ
09 Temmuz 2020
SİSTEM DÜZELTİLMELİ DERSANEYE İHTİYAÇ KALMAMALI
09 Temmuz 2020
KARMA EĞİTİM DAYATMASI VE EĞİTİMİN KALİTESİ
09 Temmuz 2020
CUMHURİYETLE ALDATILMAK HAZİN
09 Temmuz 2020
MERKEZİ SINAV SİSTEMİ YANLIŞ ÇOCUKLAR BİRBİRİNE EŞİT DEĞİL ÖĞRENME HIZLARI VE ÖĞRENME BİÇİMLERİ AYNI DEĞİL
09 Temmuz 2020
DAİMA İYİLER KAZANIR
09 Temmuz 2020
IĞDIR ÜNİVERSİTESİNDEN ÜLKEYİ OKULLAŞTIRMA ve DERSANESİZLEŞTİRME PROJESİ
09 Temmuz 2020
DAHA ÇOK DEMOKRASİ, TEBİRKLER USTA
09 Temmuz 2020
ÇOCUĞUMA NASIL YARDIM EDEBİLRİM?
09 Temmuz 2020
OKULA İYİ BAŞLAMAK VE HAYATTA BAŞARI
09 Temmuz 2020
ANADOLU LİSELERİNE GEÇİS NOT ORTALAMASI İLE OLMALI
09 Temmuz 2020
% 51, YOLLAR VE ERGENEKONCU AKİF ÇEBİ
09 Temmuz 2020
MESLEK LİSELERİ PİYASADA İŞ BULACAK ELEMAN YETİŞTİRMELİ
09 Temmuz 2020
DEMOKRASİ MISIR BAŞÖRTÜSÜ
09 Temmuz 2020
HİZMET SİYASET VE SALTANAT
09 Temmuz 2020
NEFSİN KIRALLIĞI VE BURNUNUN SÜRTÜLMESİ
09 Temmuz 2020
KUR?AN İLİM KİTABI, İSLAMİYET KİTAP DİNİ
09 Temmuz 2020
KİTAP, KÜLTÜR, RAMAZAN
09 Temmuz 2020
DARBELER, KİTAP VE KÜLTÜR
09 Temmuz 2020
DER SPİEGEL VE İSTANBUL?DAKİ AJANLARI
09 Temmuz 2020
BALTAYI BİLEMEK
09 Temmuz 2020
MASONLARIN İKTİDARI ÇALMA OYUNU
09 Temmuz 2020
ÜNİVERSİTE KAZANMA HİKÂYESİ
09 Temmuz 2020
MÜKEMMEL BİR KONTGERİLLA ORGANİZASYONU
09 Temmuz 2020
FETİHLER GERÇEKLETİRMEK İÇİN FATİHLER YETİŞTİRME PROJESİ
09 Temmuz 2020
HAYRETTİN OKUMAYI NEDEN SEVDİ?
09 Temmuz 2020
HAYATA BAKIŞ AÇISI, ÖMÜR BOYU ÖĞRENME, BEYİN GELİŞİMİ
09 Temmuz 2020
AİLEDE ÇOCUK EĞİTİMİ VE ZEKÂ GELİŞİMİNE ETKİSİ
09 Temmuz 2020
DOĞU ANADOLU OKUYOR, DOĞU BARIŞ KOKUYOR
09 Temmuz 2020
DİNİMİZİ VE CAMİMİZİ ÇOCUKLARIMIZA SEVDİRELİM
09 Temmuz 2020
EN SEVİLEN ÖĞRETMEN HZ. MUHAMMED(SAV)
09 Temmuz 2020
EN BÜYÜK SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMİ ve BAŞBAKANIN ATMASI GEREKEN ADIM
09 Temmuz 2020
KÂŞİFLER VE ÇARPI ŞAMPİYONLARI
09 Temmuz 2020
KİTAP KARDEŞLİĞİ PROJESİ
09 Temmuz 2020
CEPHEDE SİS ALTINDA BAYRAM NAMAZI
09 Temmuz 2020
HASAN?IN KARARI
09 Temmuz 2020
BEYİN ÖĞRENME PROGRAMLI BAŞARIYI VE İYİLİĞİ ÖDÜLLENDİRİR
09 Temmuz 2020
ÖZEL HARP DAİRESİNİ LAĞVEDİN
09 Temmuz 2020
TERÖR SARMALI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI
09 Temmuz 2020
AYDINLAR, MİLLİ EĞİTİM BAKANI PROF. NABİ AVCI?YI KARMA EĞİTİM ARAŞTIRMALARINI CİDDİYE ALMAYA ÇAĞIRIYOR
09 Temmuz 2020
DARBE YAPACAK CUNTA, MASON KOMUTANLAR ve CHP
09 Temmuz 2020
GENERALLERİN MASONLUK ve İSRAİL AŞKI
09 Temmuz 2020
EĞİTİME KALİTE KAZANDIRMA SEMİNERLERİ
09 Temmuz 2020
SINIFTA DİSİPLİN NASIL SAĞLANIR?
09 Temmuz 2020
AKİF?İ ANLAMAK VE DEĞERLER EĞİTİMİ
09 Temmuz 2020
MEVLÂNÂ?NIN İZİNDE TEBESSÜM ÖĞRETMEN
09 Temmuz 2020
HADİM?DE BİR HİZMET GÖNÜLLÜSÜ VE PROJELERİN MÜFTÜSÜ
09 Temmuz 2020
HAKKARİ?NİN KARDELENLERİ
09 Temmuz 2020
Hakkari Notları 3
09 Temmuz 2020
Hakkari Notları 2 TERÖRLE MÜCADELE EDEN POLİSİN MOTİVASYONU
09 Temmuz 2020
TAŞ ATAN ÇOCUĞUN BABASINA PARA CEZASI VERİLMELİ
09 Temmuz 2020
EVDE KRİZ YÖNETİMİ: ÇOCUĞUNUZU KONUŞARAK İKNA EDİN
09 Temmuz 2020
DOĞRU BİR YOL HARİTASI İÇİN EN ÖNEMLİ SORU:
09 Temmuz 2020
MİCHALE ANANİN CAMİYİ SEÇTİ
09 Temmuz 2020
FRANKFURT KİTAP CENNETİ
09 Temmuz 2020
DEĞİŞMESİ GEREKEN SINAV SİSTEMİ, DERSANELER KALABİLİR
09 Temmuz 2020
KASIMPAŞALI ARKADAŞINDAN BÜYÜK USTAYA MEKTUP
09 Temmuz 2020
YENİDEN ÖĞRENCİ OLSAYDIM
09 Temmuz 2020
AKAN KANI DURDURACAK BİR ŞEY SÖYLE
09 Temmuz 2020
SEYDİŞEHİR?İ BİRİNCİLİĞE KİM TAŞIDI?
09 Temmuz 2020
CANIM ANACIĞIM,
09 Temmuz 2020
ETKİ ALANI, İLGİ ALANI, EN YAKIN DAİREDE VAZİFE
09 Temmuz 2020
SAFAHAT EZBERLETME VE EN İYİ EĞİTİM METODU
09 Temmuz 2020
PROJECİ KAYMAKAM KEMAL İNAN BEY?E TEŞEKKÜRLER
09 Temmuz 2020
SINAV ŞAMPİYONLARI VE SIRLARI
09 Temmuz 2020
ALLAH?A YAKLAŞMA ZAMANI
09 Temmuz 2020
İMAM HATİPLERİN MİSYONU VE DİN EĞİTİMİ
09 Temmuz 2020
ÖĞRETMEN NOTU, ANADOLU LİSELERİNE VE ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ
09 Temmuz 2020
ÇOKTAN SEÇMELİ SINAVLAR YERİNE OKUL NOTU
09 Temmuz 2020
ERLER ÖLÜRKEN KOMUTANLAR NERDE?
09 Temmuz 2020
GÖNLÜMÜN ŞAİRİ ABDURRAHİM KARAKOÇ
09 Temmuz 2020
09 Temmuz 2020
BİLGİ EVLERİ AÇAN BELEDİYELER ÇOCUK YUVASI DA AÇMALI
09 Temmuz 2020
İSRAİL DOSTU BİR İSTİHBARATÇI
09 Temmuz 2020
ASKERİ OKULLARDA DEMOKRASİ EĞİTİMİ, DARBELER,
09 Temmuz 2020
ALMANYA TRAFİĞİNDE ALKOL YASAĞI
09 Temmuz 2020
ASKERİ OKULLAR MİLLİ EĞİTİME BAĞLANMALI OKULLARA DEMOKRASİ DERSLERİ KONMALI.
09 Temmuz 2020
28 ŞUBATIN SİVİL UZANTILARINI İHBAREDİYORUM
09 Temmuz 2020
BAKANI ALEŞTİREN MÜDÜR NELER YAPMALI?
09 Temmuz 2020
KÜTÜPHANECİLİK HAFTASI, OKUMA İSTATİSTİKLERİ ve OKUMA SEVDALILARI
09 Temmuz 2020
SBS, YGS, LYS?SİZ EĞİTİM BAL GİBİ MÜMKÜN
09 Temmuz 2020
KARMA EĞİTİM FACİASI
09 Temmuz 2020
ERGENEKON VE EĞİTİM REFORMU
09 Temmuz 2020
BEYİN GELİŞİMİ VE 4+4+4 KESİNTİLİ SİSTEM, DİL VE DİN EĞİTİMİ
09 Temmuz 2020
KIZLARIN EĞİTİMİNİ KİM ENGELLİYOR?
09 Temmuz 2020
DÜNYA İYİMSERLERİN, İNSAN BEYNİ YORULMAZ BİR PROBLEM ÇÖZÜCÜ
09 Temmuz 2020
?DİNDAR NESİL YETİŞTİRME?
09 Temmuz 2020
ÖCALAN, KARAYILAN HANGİ DERİN DEVLETİN ADAMI?
09 Temmuz 2020
MESLEK LİSELERİ ve ÇIRAKLIK EĞİTİM
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE YENİ YAPILANMA
09 Temmuz 2020
BEYNİNİ BESLE, İFTAR SOFRASINA GİDER OKULA GİT, ÇİKOLATA YER GİBİ KİTAP OKU
09 Temmuz 2020
RAST GELE DÖRT ÖĞRENCİ, UYDURUK TEST, ÖLÇÜLEBİLİR BAŞARI
09 Temmuz 2020
TAKDİRİN GÜCÜ
09 Temmuz 2020
DEĞERLER EĞİTİMİ VE ERDEMLER ÂBİDESİ AKİF
09 Temmuz 2020
RUHSAL ZEKÂ VE HZ. MEVLÂNÂ
09 Temmuz 2020
Sevgi Zekâsı ve Hz. Mevlânâ
09 Temmuz 2020
HEPSİ YANLIŞ BU DOĞRU
09 Temmuz 2020
ÖĞRETMENLİK PEYGAMBER MESLELĞİ
09 Temmuz 2020
HAKKIN HELAL ET ANNE
09 Temmuz 2020
HARİKA HAYALLERİ OLAN İLİM ADAMI
09 Temmuz 2020
ERGENEKON?UN GAZETECİLERİ ve PATRONLARI
09 Temmuz 2020
BİR ÖZGÜVEN KAZANMA HİKÂYESİ
09 Temmuz 2020
ORADA İHANET ODAĞI VAR
09 Temmuz 2020
KIŞLADAN BAŞKA YERDE KOMUTAN İSTEMİYORUZ
09 Temmuz 2020
TÜRKİYE OKUYOR KAMPANYASI VE OKUMA TRENDİ
09 Temmuz 2020
LİSELERDE EĞİTİMİN KALİTESİ -2011
09 Temmuz 2020
SEYDİŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULLARINDA EĞİTİMİN KALİTESİ-2011
09 Temmuz 2020
YENİDEN ÖĞRENCİ OLSAYDIM
09 Temmuz 2020
OKULA YENİ BAŞLASAYDIM?
09 Temmuz 2020
PKK SİZİN ESERİNİZ UTANIN
09 Temmuz 2020
CEPHEDE BAYRAM NAMAZI
09 Temmuz 2020
İHMAL REZALET İHANET
09 Temmuz 2020
RAMAZANLAŞMAK, ORUÇ, Dr. WİLFRİED HOFMAN, ANTON SCHADDACH
09 Temmuz 2020
?BOMBA YAĞARKEN İNSANLAR CAMİYE GİDİYORDU O ZAMAN İKNA OLDUM?
09 Temmuz 2020
ASKERİ OKULLAR MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLANMALI
09 Temmuz 2020
İÇİNDE CUNTASI BARINDIRAN ORDU TERÖRÜ ORDU BİTİREBİLİR Mİ?
09 Temmuz 2020
YALAN SÖYLEYEN GENERALLERLE TERÖR ÖNLENEBİLİR Mİ?
09 Temmuz 2020
TATİLDE ÖĞRENMEK, ZEKÂ VE HAFIZAYI GELİŞTİRMEK, ALLAH?A YAKLAŞMAK
09 Temmuz 2020
BÜYÜSÜNÜ YİTİREN PARİS, FRANSA?DA TÜRKÇE VE İSLAM DERSLERİ
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE REFORM BEKLEYEN SORUNLAR VE KARMA EĞİTİM
09 Temmuz 2020
SPİEGEL VE BOĞAZDAKİ GÜÇLÜ ADAM
09 Temmuz 2020
TERÖRÜ ORDU İÇİNDEKİ CUNTA ORGANİZE EDİYOR
09 Temmuz 2020
ORTAK AKIL VE OKULLARA KÜRTÇE DERSİ
09 Temmuz 2020
KÜRTLER, NAKŞİLER ve CİBİLLİLİ ERMENİ KADININ OĞLU ÖCALAN
09 Temmuz 2020
KÜRT DEVLETİ PROJESİ, MÜSLÜMAN KÜRTLER VE BEDİÜZZAMAN
09 Temmuz 2020
BAHAR MUŞTUSU VE MUHTEŞEM SANATKÂRA HAYRANLIK
09 Temmuz 2020
2009 PİSA SONUÇLARI KÜLTÜR HAYATINDAKİ CANLILIK VE 994. KONFERANS
09 Temmuz 2020
JİTEM?İ KURAN ALBAY, İTİRAFLAR VE MÜTHİŞ İFŞAATLAR
09 Temmuz 2020
İMAM HATİPLİYE MEKTUP
09 Temmuz 2020
KARNEDEKİ ZAYIFLARI KURTARMA OPERASYONU
09 Temmuz 2020
Yeni Döneme İyi Başla
09 Temmuz 2020
MATERYALİZM ZAYIFLAYACAK, İNANÇ BİZE ÇOK ÜMİT VERİYOR (3)
09 Temmuz 2020
MİKROTÜBÜLLER VE SUNİ HÜCRE YAPMA PROJESİ (2)
09 Temmuz 2020
MADDE ÖTESİ DERİNLİK, ALLAH ve AHİRET İNANCI, Prof. HAMEROFF(1)
09 Temmuz 2020
AİLEDE EĞİTİM ZEVKLİ VE MUTLULUK VERİCİ SOYLU BİR EYLEM
09 Temmuz 2020
MEHMET AKİF, PROF. MANFRED SPRİTZER VE BAŞARI
09 Temmuz 2020
EVLİLİK ÇİÇEK GİBİDİR
09 Temmuz 2020
HARİKA YETENEK BİLİNÇ VE HÜCREDAKİ MUHTEŞEM ARŞİV
09 Temmuz 2020
İSRAİL ÜRETİMİ WİKİLEAKS BELGELERİ VE ASKERİ OKULLARDA EĞİTİM.
09 Temmuz 2020
MİLİTARİST ANLAYIŞ OKULLARDAN NASIL KOVULUR?
09 Temmuz 2020
KOPAR ZİNCİRLERİNİ ANADOLU
09 Temmuz 2020
Türkiye Birincisi Olmak İçin Sözleşme
09 Temmuz 2020
BİLGE DOKTOR HERMANN HELLER VE ALMANYA?DA İSLAM
09 Temmuz 2020
İSLAMİYETİ HAPİSHANEDE TANIYAN DELİKANLI NORMAN GARTNER
09 Temmuz 2020
NEDEN MÜSLÜMAN OLDUM?
09 Temmuz 2020
TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ NEDEN ŞART?
09 Temmuz 2020
LİSELERDE EĞİTİM KALİTELİ Mİ?
09 Temmuz 2020
LİSELERDE EĞİTİM SOS VERİYOR
09 Temmuz 2020
SEYDİŞEHİR?DE EĞİTİMİN KARNESİ
09 Temmuz 2020
ANALARI AĞLATANLARA DUR DEMEK İÇİN?
09 Temmuz 2020
TERÖRİSTLERİ SEYREDEN KARARGÂHA HESAP SORMAK İÇİN DARBECİLERİN VE MUHTIRACILARIN YARGILANMASI İÇİN?
09 Temmuz 2020
SÜREK AVI BİTTİ, BİR DAHA OLMAMASI İÇİN?
09 Temmuz 2020
MEHMETÇİĞİ KARAKOLDA ÖLÜME TERK EDEN SUBAY ve OSMANLI SUBAYLARI
09 Temmuz 2020
KARMA EĞİTİM DAYATMASI SON BULMALI, İSTEYEN ÇOCUĞUNA AYRI EĞİTİM ALDIRABİLMELİ
09 Temmuz 2020
GEDİKTEPE İHANETİ VE YAŞ KARARLARI
09 Temmuz 2020
DEMOKRASİ GÖMLEĞİ GENELKURMAY?A DAR GELİYOR
09 Temmuz 2020
ORDU ÜST KADEMESİ TASFİYE EDİLMELİ
09 Temmuz 2020
POSTMODERNİTE ve İSLAMİYET
09 Temmuz 2020
ORDU NEDEN PKK?YI BİTİREMİYOR?
09 Temmuz 2020
RUHSAL VE DUYGSAL ZEKÂYI GELİŞTİRME ZAMANI
09 Temmuz 2020
TAŞERONU BİLİYORUM, ANLATACAĞIM
09 Temmuz 2020
Sınavlarda Daha Başarılı Olmanın Yolları
09 Temmuz 2020
OKUYAN ŞEHİR ve NEBİLER DİYARI DİYARBAKIR
09 Temmuz 2020
İSRAİL KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR
09 Temmuz 2020
DARBELER ve EFSANE İLİM ADAMI PROF. FUAT SEZGİN
09 Temmuz 2020
OKULLAR KIŞLA OLMAKTAN ÇIKARILMALI, ÖĞRENCİNİN KİŞİSEL YETENEĞİNİ GELİŞTİRMELİ
09 Temmuz 2020
SBS VE EĞİTİM BİR-SEN?İN ARAŞTIRMALARI ve ÖNERİLER
09 Temmuz 2020
SÖZÜN BÜYÜSÜ
09 Temmuz 2020
OKULLARDA CİNSEL TACİZLER VE YÜZYILIN EN BÜYÜK PEDAGOJİK YANLIŞI KARMA EĞİTİM
09 Temmuz 2020
MİLLİ GÜVENLİK YERİNE NEDEN DEMOKRASİ DERSİ KONMALI?
09 Temmuz 2020
YEDİ ŞEHİT, MASA BAŞINDA TAHKİKAT, İSTİFA NE ZAMAN?
09 Temmuz 2020
KANAYAN YARA TEST SİSTEMİ ve EĞİTİM-BİR-SEN ARAŞTIRMASI
09 Temmuz 2020
ÜMİT, İMAN VE AKSİYON ADAMI BEDİÜZZAMAN
09 Temmuz 2020
DEMOKRASİ VİRAJI
09 Temmuz 2020
YENİ KATSAYI, MESLEK LİSELERİ ve DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ
09 Temmuz 2020
AKİF'TEN ÖĞRENİLMESİ GEREKEN ERDEMLER
09 Temmuz 2020
BİR AYDININ FERYADI
09 Temmuz 2020
YENİ BİR BAŞLANGIÇ VE İKİNCİ DÖNEMDE
09 Temmuz 2020
HANS?IN İKİ SAATLİK MESAİ AŞKI
09 Temmuz 2020
Başarı Modeli Kahramanlar
09 Temmuz 2020
?SAYENİZDE BUGÜNKÜ SINAV İYİ GİTTİ?
09 Temmuz 2020
EĞİTİMCİNİN SORUMLULUĞU ve GELECEĞE HAZIRLANMAK
09 Temmuz 2020
MESLEK LİSELİ İKİ KERE MAĞDUR
09 Temmuz 2020
MEHMET AKİF?İN EN İYİ OLMA İDEALİ
09 Temmuz 2020
YÜREĞİNİ ATŞELE VE BAŞARILI İNSANLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
09 Temmuz 2020
SORUMLULAR AZLEDİLMELİ
09 Temmuz 2020
Zoru Başaran Kahraman
09 Temmuz 2020
DANIŞTAY DARBESİNE DARBE
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE BAŞARILI AİLELER NELER YAPIYOR?
09 Temmuz 2020
MOTİVASYON YETENEKTEN ÖNCE GELİR
09 Temmuz 2020
Motivasyonun önemini gösteren bir mail.
09 Temmuz 2020
İYİ ÖĞRETMEN YETENEK KEŞFEDER VE İLHAM VERİR
09 Temmuz 2020
HAYDİ SEYDİŞEHİR İLK ÜÇE!
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE KALİTE TARTIŞMALARI
09 Temmuz 2020
KALİTE İÇİN ELE ELE VERME ZAMANI
09 Temmuz 2020
EĞİTİMDE KALİTE TARTIŞMALARI
09 Temmuz 2020
YÜREĞİNİ ATEŞLE
09 Temmuz 2020
FARKLI DÜŞÜNEN ADAM BULUNURSA SEYDİŞEHİR BAŞARIR
09 Temmuz 2020
Seydişehir?de Eğitim SOS Veriyor
09 Temmuz 2020
Kitap Fuarları ve Bir Yazar
09 Temmuz 2020
Karma Eğitim Batı?da İflas Etti, Türkiye?de Tabu.
09 Temmuz 2020
Bin Yıl Daha Birlikte
09 Temmuz 2020
Darbeleri Karşı Çıkan Bilge Şair Kurmay Albay
09 Temmuz 2020
Ergenekon?un Şifreleri ve Düzenbazlar
09 Temmuz 2020
KAVGACI MUAMMER AYDIN VE İÇ BARIŞ
09 Temmuz 2020
ERGENEKON İDEOLOGLARI EĞİTİMDEN ELİNİ ÇEKMELİ
09 Temmuz 2020
SIFIR ÇEKENLER, ÖSS SAÇMALIKLARI, YÖK?Ü TEBRİK
09 Temmuz 2020
Yaz Tatili, Kur?an Kursları ve Zekâyı Geliştirme Metotları
09 Temmuz 2020
DEMEK Kİ KÂĞIT PARÇASI DEĞİLMİŞ
09 Temmuz 2020
DARBE PANAROYASI
09 Temmuz 2020
SBS ve ÖSS?DEN VAZGEÇİLMELİ
09 Temmuz 2020
SINAV FIRSATTIR
09 Temmuz 2020
Okumak, Öğrenmek, Araştırmak Beyni Geliştirir O Hâlde Okumayı Yasaklayın
09 Temmuz 2020
TAKDİR ETMENİN BÜYÜLÜ ETKİSİ
09 Temmuz 2020
YÜZ YILIN BÜYÜK PEDAGOJİK YANLIŞ KARMA EĞİTİM
09 Temmuz 2020
Yeni Bakan Nimet Çubukçu ve Eğitimin Öncelikli Problemleri
09 Temmuz 2020
ZORLUKLARA KARŞI KOYMA GÜCÜ
09 Temmuz 2020
Muş Havası, DTP, PKK, Ergenekon ve Geleceğimiz
09 Temmuz 2020
YENİ BİR DÜNYA KURULUYOR
09 Temmuz 2020
Eğitim Zorlaştı Ama Yine de Başarabiliriz
09 Temmuz 2020
Karadayı, Hasköy Lisesi?nde Okusaydı Sınıfı Geçemezdi
09 Temmuz 2020
Genelkurmay?da Darbe Kışkırtıcı Muhabir
09 Temmuz 2020
ÇÖKEN BATILI DEĞERLER SİSTEMİ VE MEHMET AKİF
09 Temmuz 2020
DİN ADAMI ÖRNEK OLMALI
09 Temmuz 2020
BAŞARILI MODELİ BİR OKUL
09 Temmuz 2020
ÇOCUĞUMUZU BİZDEN İYİ KİMSE EĞİTEMEZ VE TERBİYE EDEMEZ
09 Temmuz 2020
Hayalleri Çalınan Gençler
09 Temmuz 2020
ZORLUKLAR İNSANI KAMÇILAR
09 Temmuz 2020
BARAK HÜSEYİN OBAMA VE BAŞARININ SIRLARI
09 Temmuz 2020
28 Şubat Süreci ve Ergenekon
09 Temmuz 2020
ERGENEKON?DA TEPEYE ULAŞILDI
09 Temmuz 2020
ZULME DİRENİŞ ÇAĞRISI
09 Temmuz 2020
AHLAKî DEĞERLERE ÖZLEM VE MEHMET AKİF
09 Temmuz 2020
ZEKÂNIZI GELİŞTİRMEK ELİNİZDE
09 Temmuz 2020
ERGENEKON, PKK VE DTP
09 Temmuz 2020
AĞRI?DA DAHİ YETİŞTİRME SÖZLEŞMESİ
09 Temmuz 2020
ANADOLU DEVİ UYANIYOR
09 Temmuz 2020
İYİ ÖĞRETMEN İLHAM VERİR
09 Temmuz 2020
ERGENEKON VE DOĞU PERİNÇEK?TEN PKK?YA SİLAH
09 Temmuz 2020
ERGENEKON?UN MASKESİ DÜŞTÜ
09 Temmuz 2020
DARBECİLER MİLLETİN YAKASINDAN DÜŞÜN ARTIK
09 Temmuz 2020
FRANKFURT?A ERGENEKON ÇIKARTMASI
09 Temmuz 2020
SORUMLULAR İSTİFA ETMELİ
09 Temmuz 2020
DEMOKRASİLERDE İSTİFA ÖNEMLİ BİR ÇÖZÜM KURUMUDUR
09 Temmuz 2020
Fuarlar, Kitaplar, Planlı Çalışma
09 Temmuz 2020
MORAL VE MANEVİYAT BOZULMAYAN BİLGE
09 Temmuz 2020
BAŞARMA AZMİNE NASIL SAHİP OLABİLİRİM?
09 Temmuz 2020
İYİ BİR BAŞLAGIÇ BAŞARI GETİRİR
09 Temmuz 2020
Okuma ve Öğrenme Zamanı
09 Temmuz 2020
HERKES İŞİNİ EN İYİ YAPABİLİR
09 Temmuz 2020
Ergenekon?un Sivil Uzantısı Lobi?nin Marifetleri
09 Temmuz 2020
Ergenekon?un Kilise Ve Ermeni Boyutu
09 Temmuz 2020
MEYDANLAR DARBECİLERE MEYDAN OKUYOR
09 Temmuz 2020
ERGENKON?UN İPLİĞİ PAZARA ÇIKTI
09 Temmuz 2020
Okullara, Öncelikle De Askeri Okullara Demokrasi Dersi
09 Temmuz 2020
DARBECİLERE DARBE
09 Temmuz 2020
DEMOKRATLARLA DARBECİLERİN ÇARPIŞMASI
09 Temmuz 2020
Maraton Yarışı
09 Temmuz 2020
Beş Kıtada Dalgalanıyor Türkçenin Ses Bayrakları
09 Temmuz 2020
KASIMPAŞALI ARKADAŞ
09 Temmuz 2020
TÜRKİYE?NİN İNCİSİ
09 Temmuz 2020
Anadolu?nun Kardelenleri
09 Temmuz 2020
BAYBURT?TA YAŞANAN BAŞARI EFSANESİ
09 Temmuz 2020
Okuma Haftası Ve Eğitimle İlgili Güzel Gelişmeler
09 Temmuz 2020
Sendikacılığın Yıldızının Parladığı Yer Ve Okuyan Şehir Reşadiye
09 Temmuz 2020
Beynin Sırları Çözülüyor
09 Temmuz 2020
Ergenekon Cuntası Tasfiye Edilmeli
09 Temmuz 2020
367 Yorumcularının Demokrasiden İntikamı
09 Temmuz 2020
Okuma Soylu Bir Eylemdir
09 Temmuz 2020
Bir Eğitim Hikâyesi ve Başarıya Odaklanmak
09 Temmuz 2020
Doğanın canlılara yaptığı sürpriz ve tabiatçı Fen Bilimleri kitabı
09 Temmuz 2020
Der Spiegel’in saldırısı ve yaklaşan seçim
09 Temmuz 2020
Sınava hazırlanmak, çalışmak, öğrenmek sevap
09 Temmuz 2020
Müjde Peygamberinin gerçekleştirdiği değişim ve geleceğin inşası
09 Temmuz 2020
Ateist ders kitaplarını kim yazdırıyor?AK Parti neden genç seçmene ulaşamıyor?
09 Temmuz 2020
Mursi’ye ağladığımız gibi yas tutmamak için Erdoğan’a sahip çıkalım
09 Temmuz 2020
Ortaöğretim eğitim taslağı neden seküler?
09 Temmuz 2020
İmam hatip lisesini neden tercih etmeli?
09 Temmuz 2020
Eğitim sistemi idealist insan yetiştirmeli
09 Temmuz 2020
Tanımadığım bifido bakterileri ile sağlığımızı koruyan Allah’a şükür
09 Temmuz 2020
Katilin canı can da öleninki patlıcan mı?
09 Temmuz 2020
Katilin canı can da öleninki patlıcan mı?
09 Temmuz 2020
“Devlet ve milletin vicdanı Meclis’e sesleniyorum”
09 Temmuz 2020
“Devlet ve milletin vicdanı Meclis’e sesleniyorum”
09 Temmuz 2020
Terör başımızın belası, ya Gül, Davutoğlu, Kılıçdaroğlu
09 Temmuz 2020
Kanayan yara, aileyi nasıl kurtarabiliriz?
09 Temmuz 2020
Başarı için yola çıkma zamanı
09 Temmuz 2020
Gençler rahatınızı bozun yeteneklerinizi geliştirin ki rahat edesiniz
09 Temmuz 2020
Ders kitapları değil şirk kitapları Cumhurbaşkanımızı kim yanıltıyor?
09 Temmuz 2020
Fen bilimleri ders kitapları Allah diyemese de ilim Allah’ı anlatıyor
09 Temmuz 2020
Eğitimde ailenin sorumluluğu ve ateist ders kitapları
09 Temmuz 2020
Milli Eğitim Bakanı olsam
09 Temmuz 2020
Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi ve bakanlık açıklaması
09 Temmuz 2020
Asım’ın neslinin mimarı milli şair Mehmet Akif
09 Temmuz 2020
Muhteşem örnek Fuat Sezgin
09 Temmuz 2020
Gönüllere taht kuran öğretmen Hz. Muhammed (sav)
09 Temmuz 2020
“Bizim eve dövlet geldi”
09 Temmuz 2020
Van’da eğitim ve eğitime kalite kazandırma gayretleri
09 Temmuz 2020
PISA, eğitimde kalite artışı, yetenek gelişimi
09 Temmuz 2020
Milli Eğitim Bakanlığı’nın gençlere meslek öğretme derdi var mı?
09 Temmuz 2020
Kur’an ilhamıyla yazan şair
09 Temmuz 2020
Mehmet Akif Ersoy nasıl susturuldu, yeniden nasıl doğdu?
09 Temmuz 2020
Asım’ın nesli yetiştirme gayretleri
09 Temmuz 2020
Dr. Wilfrid Murat Hofman: “İslam sanatı beni çok etkiledi”
09 Temmuz 2020
Bed-i Besmele, 17 yılda ne değişti?
09 Temmuz 2020
Batının İslam ülkelerini savaş alanına çevirme planı çökecek Müslümanlar birleşecek, Kudüs Filistin başkenti olacak
09 Temmuz 2020
Bir dev gibi, bir dağ gibi doğrulacağız. Eğitimde ilgi, iyimserlik ve zekâ faktörü
09 Temmuz 2020
“Hayatım değişti, bizim eve düzen geldi”
09 Temmuz 2020
Sınıfta kalma sistemi ve meslek liselerinde bir mesleği öğretebilmek
09 Temmuz 2020
İslam Birliği, Şii âlim Suphi El-Tufeyli
09 Temmuz 2020
İstiklal Marşı’mız zor zamanda yazıldı Zor zamanda zor işi yapana kahraman denir
09 Temmuz 2020
Çanakkale’de medeniyetin maskesi düştü
09 Temmuz 2020
Halkının % 99’u Müslüman bir ülkede fen bilimleri neden Allah demez?
09 Temmuz 2020
Hikmeti abesiyet olarak anlatan ders kitapları
09 Temmuz 2020
İsyan, virüs, tövbe ve iyiliğe çağrı
09 Temmuz 2020
Vicdan aranıyor
09 Temmuz 2020
Corona belası gösterdi ki meslek liseleri hayati öneme sahip
09 Temmuz 2020
Cahil Ekrem ve Hz. Ali’ye bağlılık
09 Temmuz 2020
Mülteciye yardım eden Arthur Wagner: “Lütfa mazhar oldum”
09 Temmuz 2020
Acilen eğitim şurası düzenlenmeli
09 Temmuz 2020
Akıncı ile medeniyet yürüyüşümüz başladı
09 Temmuz 2020
Eğitimde kapitülasyonlar ne zaman sona erecek?
09 Temmuz 2020
Tarih müfredatını yeniden düşünmek
09 Temmuz 2020
Ateist Bakış Açısı İle Yazılan Ders Kitapları Müslüman Yavrularımıza Not Zoruyla Okutuluyor
Haber Yazılımı