Burak1 Aralık2020
30/6/2019
Haber Detayı
04 Şubat 2021 - Perşembe 10:58
 
Konya'nın ilçe ilçe Konya nüfusu
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ 2020 YILI SONUÇLARI-KONYA
GÜNCEL Haberi
Konya'nın  ilçe ilçe Konya nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü, 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarından  “Konya İli, 2020 yılı Nüfusu ” ile ilgili bir basın bülteni hazırladı. 2020 yılı sonuçlarına göre;

31 Aralık 2020 tarihi itibariyle Konya nüfusu 2 milyon 250 bin 20 kişidir.

2020 yılında Konya’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 17 bin 646 kişi artarak 2 milyon 250 bin 20 kişi olmuştur. Konya’da erkek nüfusun oranı 49,73 (1 milyon 118 bin 850 kişi), kadın nüfusun oranı ise 50,27 (1 milyon 131 bin 170 kişi) olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ikamet eden nüfus ise 2020 yılında, bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu. Türkiye’de erkek nüfusun oranı 50,13 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı ise 49,87 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak gerçekleşti.

2020 yılında Konya’nın yıllık nüfus artış hızı binde 7,9 olarak gerçekleşmiştir.

2019 yılında binde 12,1 olan Konya’nın yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 7,9’a düştü.

Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı ise binde 5,5 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında 48 ilin nüfusu bir önceki yıla göre artarken, 33 ilin nüfusu azaldı.

Konya binde 7,9 nüfus artış hızı ile nüfus artış hızı sıralamasına göre 81 il arasından 29’uncu sırada yer aldı.

Türkiye nüfusunun 2,7’si Konya’da ikamet etmektedir.

Türkiye nüfusunun 18,5'inin ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 462 bin 452 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla; 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya takip etti. Bayburt ise 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu.

İllerin nüfus büyüklüğü sıralamasına göre Konya 2 milyon 250 bin 20 kişilik nüfusla 7’nci sırada yer aldı.

Konya’da kilometrekareye 58 kişi düşmektedir

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişi oldu. Bu sayı Konya’da 58 kişi iken, İstanbul 2 976 kişi ile nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu ildir. Nüfus yoğunluğunun en az olduğu il ise 11 kişi ile Tunceli’dir. Konya, illerin nüfus yoğunluğu sıralamasına göre 48’inci sırada yer almıştır.

KONYA NÜFUS BİLGİLERİ (ADNKS SONUÇLARI) 31.12.2020

Konya

  2019 ADNKS NÜFUS (31.12.2019)

  2020 ADNKS NÜFUS (31.12.2020)

Yıllık Nüfus Artışı Kişi (2020-2019)

Toplam Nüfus Artış Hızı ‰ (Binde)

İlçe Adı

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

İlçe Toplam Değişim

Erkek Nüfus Değişim

Kadın Nüfus Değişim

Ahırlı

4.753

2.329

2.424

4.657

2.290

2.367

-96

-39

-57

-20,40

Akören

5.838

2.931

2.907

5.766

2.912

2.854

-72

-19

-53

-12,41

Akşehir

93.885

45.934

47.951

93.998

46.045

47.953

113

111

2

1,20

Altınekin

14.351

7.280

7.071

14.271

7.214

7.057

-80

-66

-14

-5,59

Beyşehir

74.469

37.133

37.336

75.532

37.578

37.954

1.063

445

618

14,17

Bozkır

25.894

12.596

13.298

25.832

12.581

13.251

-62

-15

-47

-2,40

Cihanbeyli

51.748

25.851

25.897

52.110

26.053

26.057

362

202

160

6,97

Çeltik

9.713

4.951

4.762

9.787

4.976

4.811

74

25

49

7,59

Çumra

67.282

33.734

33.548

67.901

33.985

33.916

619

251

368

9,16

Derbent

4.267

2.069

2.198

4.221

2.046

2.175

-46

-23

-23

-10,84

Derebucak

6.031

3.026

3.005

5.976

2.980

2.996

-55

-46

-9

-9,16

Doğanhisar

15.810

7.620

8.190

15.520

7.462

8.058

-290

-158

-132

-18,51

Emirgazi

8.535

4.335

4.200

8.459

4.313

4.146

-76

-22

-54

-8,94

Ereğli

146.998

73.750

73.248

149.346

74.644

74.702

2.348

894

1.454

15,85

Güneysınır

9.288

4.688

4.600

9.266

4.651

4.615

-22

-37

15

-2,37

Hadim

12.015

6.018

5.997

11.628

5.836

5.792

-387

-182

-205

-32,74

Halkapınar

4.066

2.014

2.052

3.974

1.966

2.008

-92

-48

-44

-22,89

Hüyük

15.652

7.633

8.019

15.595

7.625

7.970

-57

-8

-49

-3,65

Ilgın

54.228

26.758

27.470

54.315

26.865

27.450

87

107

-20

1,60

Kadınhanı

32.144

16.217

15.927

31.817

16.064

15.753

-327

-153

-174

-10,23

Karapınar

49.978

25.398

24.580

50.304

25.471

24.833

326

73

253

6,50

Karatay

338.976

170.440

168.536

351.422

176.714

174.708

12.446

6.274

6.172

36,06

Kulu

50.825

25.280

25.545

51.493

25.601

25.892

668

321

347

13,06

Meram

344.546

170.595

173.951

344.549

171.087

173.462

3

492

-489

0,01

Sarayönü

27.026

13.502

13.524

27.542

13.794

13.748

516

292

224

18,91

Selçuklu

662.808

326.077

336.731

663.280

327.363

335.917

472

1.286

-814

0,71

Seydişehir

64.822

32.629

32.193

65.385

32.774

32.611

563

145

418

8,65

Taşkent

6.296

3.178

3.118

6.001

2.994

3.007

-295

-184

-111

-47,99

Tuzlukçu

6.529

3.197

3.332

6.398

3.120

3.278

-131

-77

-54

-20,27

Yalıhüyük

1.629

797

832

1.573

770

803

-56

-27

-29

-34,98

Yunak

21.972

11.008

10.964

22.102

11.076

11.026

130

68

62

5,90

Toplam

2.232.374

1.108.968

1.123.406

2.250.020

1.118.850

1.131.170

17.646

9.882

7.764

7,87

Açıklama: İl, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan; idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

2020 yılında Konya’nın toplam nüfusu 2019 yılı nüfusuna göre 17 bin 646 kişi artmıştır. Konya’da; 15 ilçenin toplam nüfusları bir önceki yıla göre artarken, 16 ilçenin nüfusu azalmıştır. Nüfus artış hızı en fazla olan ilçeler sırasıyla, Karatay (binde 36,06), Sarayönü (binde 18,91), Ereğli (binde 15,85) iken; merkez ilçelerden Selçuklu’nun nüfus artış hızı binde 0,71, Meram’ın nüfus artış hızı binde 0,01 oldu. Nüfus artış hızı en düşük olan ilçeler ise Taşkent (binde -47,99),  Yalıhüyük (binde -34,98) ve Hadim (binde -32,74) oldu.

Konya nüfusunun yarısının yaşı 31,8 yaşından küçüktür.

Konya’da 2019 yılında 31,5 olan ortanca yaş 2020 yılında 31,8’e yükselmiştir. Ortanca yaş Konya’da erkeklerde 31,0, kadınlarda 32,7 olarak gerçekleşti. Ülkemizde 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında önceki yıla göre artış göstererek 32,7 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 32,1 iken, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti

Açıklamalar

Ayrıntılı bilgilerin yer aldığı ADNKS Veri Tabanına http://www.tuik.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen ADNKS'den alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır. Kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb. kurumsal yerlerde kalanlar, uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna dâhil edilmiştir.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken, 31 Aralık 2020 tarihli Ulusal Adres Veri Tabanı kayıtları kullanılmıştır. 

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirilmiştir. Kurs, turizm, bilimsel araştırma vb. nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dâhil değildir.

 

 

 

                       Hakan GÖREGEN

Kaynak: Editör: Seydisehirhaber
Etiketler: Konya'nın, , ilçe, ilçe, Konya, nüfusu, ,
Yorumlar
Haber Yazılımı